Opitaan yhdessä! -konferenssi 24.-25.5. Paasitorni, Helsinki

Tervetuloa Opitaan yhdessä! -konferenssiin 24.-25.5.2011 Paasitorniin Helsinkiin!

Mitä mahdollisuuksia Pohjoismaat, Baltian maat ja pohjoismaiset kielet tarjoavat koululaisille, opiskelijoille ja opettajille? Millaisia kokemuksia tehdystä yhteistyöstä on saatu? Mikä on kielen merkitys kansainvälisessä yhteistyössä?

Suomi järjestää konferenssin liikkuvuudesta, koulutusyhteistyöstä, pohjoismaisista kielistä sekä Nordplus-ohjelmasta osana puheenjohtajuusvuoden ohjelmaansa Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Mukana mm. professori Sven Strömqvist Lundin yliopistosta, johtaja Pirkko Nuolijärvi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta, pohjoismainen kielikoordinaattori Bodil Aurstad.

Konferenssin kutsu ja ohjelma sekä ilmoittautuminen: www.minedu.fi, kohdasta tapahtumat.

Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen viimeistään 13.5. Konferenssiin on rajallinen määrä paikkoja. 

Lisätietoja: opetus- ja kulttuuriministeriö, projektisuunnittelija Sini Keinonen (sini.keinonen@minedu.fi), puh. +358 9 1607 7285.

 

********************

 

Välkommen till konferensen Vi lär oss tillsammans! 24-25.5.2011 på Kongresscentret Paasitorni i Helsingfors!

Vilka möjligheter erbjuder Norden ochBalticum till skolelever, studenter och lärare? Hurdana erfarenheter har man fått av samarbetet genom åren? Vad är språkens betydelse i det internationella samarbetet? Hur kan vi på bästa sätt stöda mobilitet och partnerskap mellan olika utbildningsarrangörer i området?

Finland arrangerar ett seminarium om mobilitet, nordiska språk och utbildningssamarbete samt Nordplus som en del av sitt ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet år 2011. Konferensen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet. I programmet medverkar professor Sven Strömqvist från Lunds universitet, direktör Pirkko Nuolijärvi från Forskningscentralen för de inhemska språken och nordisk språkkoordinator Bodil Aurstad.

Inbjudan, programmet och anmälningsblanketten finns på ministeriets webbplats: www.minedu.fi, kalendarium.

Deltagandet av avgiftsfritt, men förusätter en förhandsanmälan senast 13.5. Vi har begränsat antal platser.

Tilläggsupplysningar: undervisnings- och kulturministeriet, projektplanerare Sini Keinonen (sini.keinonen@minedu.fi), tfn + 358 9 1607 7285.