Oppimisen arvioinnin kansallinen konferenssi – Nationell konferens för bedömning av lärande, 10.–11.4.2017 Helsinki

Opetushallituksen järjestämän konferenssin tavoitteena on tarkastella oppimisen arvioinnin kansallisia linjauksia sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa, saada tietoa oppimisen arvioinnin kansainvälisistä suuntaviivoista, syventää käsitystä oppimista ja opiskelua tukevan arvioinnin periaatteista, tutustua esimerkkeihin arviointiprosesseista sekä arvioinnin menetelmistä ja työkaluista sekä jakaa kokemuksia arvioinnin hyvistä käytänteistä ja niiden kehittämisestä. Konferenssin kohderyhmää ovat perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen rehtorit, luokan- ja aineenopettajat, erityisopettajat, opettajankouluttajat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Teemat

  • Oppilaan ja opiskelijan arvioinnin pedagogiset lähtökohdat
  • Oppimisen arvioinnin uudet normit perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
  • Oppilaan ja opiskelijan itsearviointi sekä vertaisarviointi
  • Arvioinnin monipuoliset menetelmät
  • Arvioinnin periaatteet oppiaineryhmissä/erityyppisissä oppiaineissa
  • Arviointi erityistilanteissa

Konferensens huvudspråk är finska. Det finns parallellgrupper på svenska.

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen sivuilla