Perusopetukseen valmistava opetus – opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön, 23.9.2016 Helsinki

Opetushallituksen järjestämän koulutuksen tavoitteena on saada tietoa ajankohtaisista muutoksista perusopetukseen valmistavassa opetuksessa sekä jakaa kokemuksia ja saada valmiuksia hyvien käytänteiden soveltamisesta omaan työhön. Koulutuksen kohderyhmää ovat perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat, rehtorit ja muu kouluhenkilökunta, maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorit ja muut opetusviranomaiset. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat

  • Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen
  • Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet
  • Alkuvaiheen kielenoppiminen
  • Toiminnalliset menetelmät
  • Arviointi valmistavassa opetuksessa

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen sivuilla