Seminaari: Yliopistojen kielistrategiat ja kansalliskielten asema yliopistoissa, 7.3. Helsinki

Seminaari

Yliopistojen kielistrategiat ja kansalliskielten asema yliopistoissa

7.3.2013
klo 13−16
Helsingin yliopisto, Metsätalo (Unioninkatu 40), sali 1

Yliopistolain mukaan Suomen yksikielisten yliopistojen opetus- ja tutkintokielenä on suomi tai ruotsi, kaksikielisten yliopistojen suomi ja ruotsi. Yliopisto voi päättää lisäksi muun kielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa.

Viime vuosina lähes kaikki Suomen yliopistot ovat laatineet kielistrategioita. Seminaarissa tarkastellaan sitä, miten strategiat näkyvät arjessa, ja kysytään, mikä on suomen ja ruotsin asema yliopistoissa, mikä englannin. Toteutuuko rinnakkaiskielisyys?

Ohjelma

13.15   Avaussanat

  • 1. vararehtori Ulla-Maija Forsberg (Helsingin yliopisto)
  • professori Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto)

13.30   Yliopistojen kielistrategioiden kartoitusta

  • dosentti Taina Saarinen (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto) ja filosofian tohtori Matti Räsänen (Kotimaisten kielten keskus)

13.55   Aalto-yliopiston kielistrategia ja sen toteuttaminen

  • kansainvälisten asioiden päällikkö Mari-Anna Suurmunne (Aalto-yliopisto)

14.20   Keskustelua

14.30   KAHVI

15−16   Rehtoripaneeli

Paneelin puheenjohtajana professori Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten keskus), panelisteina 1. vararehtori Ulla-Maija Forsberg (Helsingin yliopisto), akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen (Itä-Suomen yliopisto), rehtori Matti Manninen (Jyväskylän yliopisto) ja rehtori Kalervo Väänänen (Turun yliopisto)

Seminaarin järjestävät Kotimaisten kielten keskus, Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Lisätietoja:
Matti Räsänen
Kotimaisten kielten keskus
s-posti matti.rasanen@kotus.fi, puh. 0295 333 282

*****

 Universitetens språkstrategier och nationalspråkens ställning vid universiteten

 7.3.2013
kl. 13−16
Helsingfors universitet, Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 1

Enligt universitetslagen är undervisnings- och examensspråket vid enspråkiga universitet finska eller svenska, vid tvåspråkiga universitet finska och svenska. Dessutom kan universiteten besluta att också andra språk ska användas som undervisnings- och examensspråk och i studieprestationerna.

Under de senaste åren har nästan varje universitet i Finland utarbetat språkstrategier. På seminariet diskuteras  hur strategierna syns i vardagen  och vilken ställning finskan och svenskan samt engelskan har vid universiteten.  Fungerar parallellspråkigheten?

Program

13.15   Seminariet öppnas

  • Första prorektor Ulla-Maija Forsberg (Helsingfors universitet)
  • professor Jyrki Kalliokoski (Helsingfors universitet)

13.30   Kartläggning av universitetens språkstrategier

  • docent Taina Saarinen (Centrum för tillämpad språkforskning, Jyväskylä universitet) och fil. dr Matti Räsänen (Institutet för de inhemska språken)

13.55   Aalto-universitetets språkstrategi i teori och praktik

  • chefen för internationella ärenden Mari-Anna Suurmunne (Aalto-universitetet)

14.20   Diskussion

14.30   KAFFE

15−16   Rektorspanel

Ordförande professor Pirkko Nuolijärvi (Institutet för de inhemska språken), panelister första prorektor Ulla-Maija Forsberg (Helsingfors universitet), akademiska rektorn Jukka Mönkkönen (Östra Finlands universitet), rektor Matti Manninen (Jyväskylä universitet) och rektor Kalervo Väänänen (Åbo universitet)

Seminariet arrangeras av Institutet för de inhemska språken, Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet och Centrum för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet.

Ytterligare information:
Matti Räsänen
Institutet för de inhemska språken
e-post matti.rasanen@kotus.fi, tel. 0295 333 282