Seminarium 17.2.2023: Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter?

 Seminarium: Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter?

 

Fredagen den 17 februari 2023 kl. 10–16

SLS hus (Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors) och i direktsändning på sls.fi

 

Varmt välkommen på seminarium om svenskundervisning i finska grundskolor!

 

Vill du träffa andra svensklärare och höra hur de anpassar sin undervisning till elever med starka förkunskaper i svenska? Hur kan flerspråkigheten i klassen tas tillvara i praktiken? Vilka fritt tillgängliga resurser kan piffa upp svenskundervisningen? Hur ska vi tänka kring bedömning? Har du tvåspråkiga elever som skulle behöva fördjupade uppgifter? Om de här frågorna känns relevanta är detta seminarium för dig!

 

Svenskundervisningen i finska grundskolor är indelad i A- och B-svenska samt en mindre vanlig modersmålsinriktad lärokurs. Gränserna mellan de här tre lärokurserna är ändå inte alldeles entydiga och inom ramen för dem studerar elever med olika slags kunskaper och intresse för svenskan. Seminariet syftar till att öppna ögonen för denna mångfald och att inspirera till att bredda och specialisera svenskundervisningen i finska skolor samt ta vara på den språkliga mångfalden i klassen. Vi får ta del av bidrag av lärare verksamma som svensk- och finsklärare i Finland, forskare i språkundervisning och inom projekt kring modersmålsinriktad svenska och finska samt konkreta tips om fritt tillgängligt pedagogiskt material.

 

Seminariet arrangeras inom ramen för projektet Äiru 1.0: Projekt för att kartlägga, marknadsföra och stödja undervisning i modersmålsinriktad svenska i samarbete med Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet.

 

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade. Resor och lunch bekostas av deltagarna själva. Understöd för resor för fortbildning kan sökas exempelvis här.

 

Programmet direktsänds på sls.fi och kan även ses i efterhand på SLS Youtubekanal.

 

Sprid gärna vidare informationen om evenemanget i ditt nätverk!

 

Sista anmälningsdag är 10.2.2023.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

 Program

 

10.00 Välkomsthälsning, Siv Björklund (Språkvetenskapliga nämnden, SLS)

 

10.10 Introduktion om svenskundervisningen i Finland, Siv Björklund (Åbo Akademi) & Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet)

10.20 Att undervisa i modersmålsinriktad svenska, Anna Konsin (Hakarinteen koulu, Raseborg)

10.50 Modersmålsinriktad svenskundervisning (mosve) – en okänd? möjlighet att främja tvåspråkighet, Sanna Heittola (Helsingfors universitet) & Sofie Henricson (Helsingfors universitet)

11.15 Svenska nu – presentation av fritt tillgängligt läromaterial, Liisa Suomela (Nätverket Svenska nu)

 

11.45 Lunch (på egen bekostnad)

 

13.00 Flerspråkig undervisning och stöttande textarbete: lärdomar från Sverige, Robert Walldén (Malmö universitet)

13.30 Parallell enspråkighet och elevernas syn på finska och svenska, Anna Slotte (Helsingfors universitet)

14.00 Bedömning av olika lärokurser i svenska – med fokus på mosve, Raili Hilden (Helsingfors universitet) 

 

14.30 Kaffeservering  

 

14.50 Modersmålsinriktad finskundervisning (mofi) – perspektiv på möjligheter och utmaningar, Katri Hansell (Åbo Akademi) & Ida Rebers (Åbo Akademi)

15.20 Mångfald i undervisningen av det andra inhemska språket. Panel med lärare i A-svenska, mosve, mofi och språkbad. Moderator: Jenny Sylvin

16.00 Seminariet avrundas

 

16.00–17.00 Mingel

 

Projektet Äiru 1.0 kartlägger den undervisning som erbjuds i modersmålsinriktad svenska i de finska grundskolorna samt sprider information om och stöder undervisning i läroämnet. Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Svenska Nu-nätverket. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden 1.9.2021−31.8.2023.  Svenska folkskolans vänner har beviljat projektet stöd för materialinsamling.

https://blogs.helsinki.fi/airu/ 

sls.fi/evenemang