SUKOL ry Kielitaitopaneeli 7.5.2024

SUKOL yhteistyökumppaneineen järjestää kielitaitopaneelin aiheesta Miten koulutuksellista tasa-arvoa voidaan kehittää kunnissa ja koulutuksen rakenteissa? Paneeli järjestetään Zoomissa 7.5.2024 klo 17.30–19.00. Etätilaisuuteen osallistuminen on maksutonta, mutta ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.

Miten koulutuksellista tasa-arvoa voidaan kehittää kunnissa ja koulutuksen rakenteissa?

SUKOLissa on kasvava huoli suomalaisen kieltenopiskelun ja -osaamisen tilasta. Kieltenopiskelun voimakkaalla kaventumisella ja opetussuunnitelmapohjaisen kielivarannon heikentymisellä on vaikutuksia tasa-arvoiseen työelämään sijoittumiseen, kielitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten kilpailukykyyn kansanvälisillä ja eurooppalaisilla markkinoilla. Tilanne on huolestuttava myös laaja-alaisemman kulttuuritietouden, suvaitsevaisuuden ja maailmankansalaisuuden näkökulmista.

Useat tutkimukset ja selvitykset ovat osoittaneet, että muiden kuin englannin kielen opiskelu on vähentynyt radikaalisti, minkä lisäksi toteutunut vieraiden kielten opetus jakautuu alueittain ja kunnittain epätasa-arvoisesti.

Työelämästä eläköityy ikäluokkia, joiden edustajilla on laajempi kielitaito kuin työelämään tulevilla ikäluokilla. Samanaikaisesti elämme maailmassa, jossa vahva kieli- ja kulttuuriosaaminen on noussut keskeiseksi osaksi yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä tiedon huoltovarmuutta. Suomen edun kannalta on olennaista, että koulutusjärjestelmämme pystyy vastaamaan näihin haasteisiin ja tuottamaan riittävän määrän asiantuntijoita ja eri alojen ammattilaisia, joilla on vahva kieli- ja kulttuuriosaaminen.

Ratkaisun avaimet kielitaidon monipuolisuuden lisäämiseen ovat SUKOLin näkemyksen mukaan nimenomaan aloitusvaiheen monipuolissa valinnoissa, joita tuetaan valtiovallan taholta. Kielipolkujen toteutuminen tulisi myös turvata opetuksen järjestäjien yhteistyönä perusopetuksesta toiselle asteelle ja jatko-opintoihin.

Tähän mennessä varmistuneet panelistit:

Taina Saarinen, Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, tutkimusprofessori, Jyväskylän yliopisto

Raisa Harju-Autti, FT, yliopistonlehtori (kasvatustieteet), Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto

Mari Sjöström, erityisasiantuntija, Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö, Koulutuspoliittinen tiimi, Kuntaliitto

Satu Koistinen, kielen opetuksen ja oppimisen asiantuntija, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsinki

Jenni Kohl, kaksikielisen opetuksen kehittämishankkeen projektipäällikkö, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsinki

Marianne Liimatainen, opetus- ja kasvatusjohtaja, Raahen kaupunki

Päivi Mäkinen, kieltenopettaja, FM, Hyvinkään kaupunki

Leena Pulli, kielten lehtori, SUKOL ry:n hallituksen jäsen, FM, Tampereen kaupunki

Paneelin puheenjohtajana toimii SUKOL ry:n varapuheenjohtaja Minna Närvä.

 

Ilmoittautuminen

https://fork.flomembers.com/suomen-kieltenopettajien-liitto/events/register/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf

Hinta

Tapahtuma on kaikille maksuton.

Peruutusehdot

Peruutukset tehdään kirjallisesti (mielellään sähköpostitse).

Lisätietoja

Lisätietoja SUKOLin toimistosta Jenna Latvala-Suomiselta, p. 0404873632, jenna.latvala-suominen@sukol.fi. HUOM! Saat ilmoittautumisesta vahvistuksen sähköpostiisi. Jos et saa vahvistusviestiä, ota yhteyttä jenna.latvala-suominen@sukol.fi.