Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät IX Kansallinen seminaari, 3.–4.10.2016 Helsinki

Opetushallitus järjestää yhteistyössä Suomi toisena kielen -opettajat ry:n kanssa koulutuksen, jonka tavoitteena on saada tietoa opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanosta ja muista ajankohtaisista asioista suomi toisena kielenä -opetuksessa, toisen kielen omaksumisen ja tutkimuksen kysymyksistä sekä suomi toisena kielenä -didaktiikasta ja opetusmenetelmistä, esitellä uusia oppimateriaaleja ja julkaisuja sekä saada valmiuksia hyödyntää opetuksessa alan tutkimustietoa. Koulutuksen kohderyhmää ovat suomi toisena kielenä -opettajat sekä muut maahanmuuttajien opettajat eri kouluasteilla, rehtorit, varhaiskasvatuksen henkilöstö, tutkijat, opettajankouluttajat ja muut alasta kiinnostuneet. Koulutuksen teemoja ovat

  • Turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien koulutusta koskevat uudet linjaukset
  • Opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen