Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät VIII, 5.–6.10.2015 Helsinki

Opetushallitus järjestää yhteistyössä Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n kanssa kansallisen seminaarin, jonka antaa tietoa uusista opetussuunnitelman perusteista ja muista ajankohtaisista asioista, suomi toisena kielenä -opetuksesta eri kouluasteilla, toisen kielen omaksumisen ja tutkimuksen kysymyksistä sekä suomi toisena kielenä -didaktiikasta ja opetusmenetelmistä. Lisäksi seminaari antaa valmiuksia hyödyntää opetuksessa alan tutkimustietoa sekä esittelee uusia oppimateriaaleja. Tapahtuman kohderyhmä ovat suomi toisena kielenä -opettajat sekä muut maahanmuuttajien opettajat eri kouluasteilla.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen