Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen -kirjan julkaisuseminaari 2.12.2011

Kutsumme ruotsin kielen opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita osallistumaan kirjan ”Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen” julkaisuseminaariin Hämeenlinnaan. Seminaarissa esitellään ruotsin kielen oppimistuloksia ja motivaatiota opiskella ruotsia peruskoulussa, ammatillisella toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Näin lähes koko kielikoulutusjatkumo ruotsin kielen osalta tulee esille. Kiinnostavia kysymyksiä ovat esim.: Ovatko oppimistuloksiin ja motivaation liittyvät tutkimustulokset samansuuntaisia eri kouluasteilla vai poikkeavatko ne toisistaan? Onko esim. tyttöjen ja poikien välillä eroja? Miten aikaisempi koulutustausta vaikuttaa ruotsin kielen opintoihin korkeakouluissa?

 

Seminaari on kaksikielinen. Kirja julkaistaan ruotsiksi, mutta osa esityksistä pidetään suomeksi.  Kaikkien esitysten yhteyteen varataan aikaa keskustelulle, jota voidaan käydä sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Ohjelma/Program:

  9:30–10:00   Tervetulokahvit/Välkomstkaffe

10:00–10:30   Johdatus päivän aiheeseen/Inledning till dagens tema, Taina Juurakko-Paavola & Åsa Palviainen

10:30–11:30   Kuinka oppilaat osaavat ruotsia peruskoulussa?/Hur behärskar elever svenska i den finska grundläggande undervisningen?, Eeva Tuokko

11:30–12:30   Osaavatko ammatillisen toisen asteen opiskelijat ruotsia? Haluavatko he edes oppia sitä?/Kan yrkesstuderande svenska? Vill de ens lära sig det?, Ritva Kantelinen      

12:30–13:15   Lounas/Lunch

13:15–14:15   Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen osaamisesta ja motivaatiosta opiskella sitä/Yrkeshögskolestudenters kunskaper i och motivation för att studera svenska, Taina Juurakko-Paavola

14:15–15:15   ”Jag studerar gärna svenska men är inte nöjd med det jag kan” Motivation, attityder och färdigheter i svenska hos finska universitetsstudenter, Åsa Palviainen

15:15–15:45   Kommentteja ja yhteenveto/Kommentarer och sammanfattning, Sauli Takala

15:45–16:15   Päätös/Avslutning (Kuohuviinitarjoilu/Servering av skumvin)

 

Ilmoittautumiset: viimeistään 25.11.2011 mennessä oheisen linkin kautta http://www.webropol.com/P.aspx?id=581953&cid=109523193

 

Osallistumismaksu:  80 euroa. Hintaan sisältyy ohjelman mukaiset tarjoilut sekä kirja. Maksut laskutetaan ilmoittautumisten perusteella 25.11.2011 tilanteen mukaisesti.

 

Seminaarin paikka:  HAMK Visamäki, Auditorio B, käyntiosoite Visakaarre 12

 

Ajo-ohjeet ja lähiliikenteen aikataulut Visamäkeen:

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Organisaatiojatoimipaikat/Toimipaikat_kartat/Hameenlinna

 

Lisätietoja: taina.juurakko-paavola@hamk.fi, asa.palviainen@jyu.fi

 

Yhteistyöterveisin

 

Taina Juurakko-Paavola                                                       Åsa Palviainen

Hämeen ammattikorkeakoulu                                              Jyväskylän yliopisto