Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön, 25.9.2015 Helsinki

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat uudistuneet, ja paikallisia opetussuunnitelmia työstetään parhaillaan. Opetushallituksen kielten asiantuntijat järjestävät perusopetuksen ja lukion toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opettajille koulutuspäivän paikallisten kielten opetussuunnitelmien laadinnan tukemiseksi 25.9.2015 Helsingissä. Tavoitteena on tarjota eri kielten opettajille hyvä pohja koulun omien kielten opetussuunnitelman laadinnan pohjaksi. Koulutuksessa perehdytään uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja pohditaan yhdessä niiden toteuttamista koulun tasolla.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen