V Kehittyvä kielenopetus -konferenssi Turussa 18.-19.11.2011

Kieltenopettajien valtakunnallinen konferenssi viidennen kerran Turussa!

  • Ajankohtaista tietoa kielenopetuksen menetelmistä
  • Erinomainen tilaisuus tavata kollegoja
  • Ideoita opetuksen kehittämiseen

Tapahtuman ohjelma on suunniteltu kaikkien koulutusmuotojen tarpeisiin:

peruskoulun, lukion, ammatillisen toisen asteen sekä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, kielikoulujen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten kielenopettajille ja tutkijoille sekä työelämän kielikouluttajille. Konferenssi on tarkoitettu myös kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajille ja muille opetuksen kehittäjille.

Yhteisluennoilla esiintyy kansainvälisiä kielenopetuksen ja -tutkimuksen uranuurtajia, mm. Professori Itesh Sachdev, Lontoon yliopisto, Professori Bente Meyer, Århusin yliopisto, Tohtori Alexander Sokol, TA Group, Riika, Apulaisprofessori Gudrun Erickson, Göteborgin yliopisto sekä suomalaiset asiantuntijat Musiikin Tohtori ja Laulupedagogi Ava Numminen Uudenmaan taidetoimikunnasta ja Professori Siv Björklund Vaasan yliopistosta. Lisäksi työpajoissa esiintyy runsaasti suomalaisia kielenopetuksen asiantuntijoita.

Tule sinäkin verkostoitumaan!

Konferenssin verkkosivut http://www.turunkesayliopisto.fi/kko11/