VikiPeda 2011 -konferenssi Vaasassa 23.-24.5.2011

Vieraiden kielten pedagogiikka  (ViKiPeda) -konferenssi 2011 – "Global trends meet local needs", Åbo Akademi, Vaasa, 23.-24.5.2011

ViKiPeda 2011 järjestetään Vaasassa 23. ja 24. toukokuuta 2011. Konferenssiin kutsutaan tutkijoita, jatko-opiskelijoita, opettajankouluttajia, opettajia ja heidän yhteistyötahojaan pohtimaan ajankohtaisia kielten opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyviä aiheita: tutkimustuloksia, kehittämishankkeita, haasteita, ongelmia ja hyviksi havaittuja käytäntöjä. Konferenssiteema, Global trends meet local needs, koskee muuttuvia vaatimuksia, joita kielenopetus ja -oppiminen kohtaavat yhä globaalistuneemmassa maailmassa. Tarkemmat tiedot konferenssin ohjelmasta: www.abo.fi/vikipeda2011
 

********************

Konferens i främmande språkens didaktik (ViKiPeda) 2011 – "Global trends meet local needs", Åbo Akademi, Vasa, 23.-24.5.2011

ViKiPeda 2011 anordnas i Vasa den 23 och 24 maj, 2011. Till konferensen har inbjudits forskare, forskarstuderande, lärarutbildare, lärare och deras samarbetsparter att dryfta aktuella ämnen i anslutning till språkundervisning, språkinlärning och språkstudier: forskningsresultat, utvecklingsarbete, utmaningar och problem samt konstaterade ’best practices’. Konferenstemat, Global trends meet local needs, berör de förändrade förutsättningar som språkundervisningen och -inlärningen möter i en allt mera globaliserad värld. För mera information se www.abo.fi/vikipeda2011