XLIX Kielitieteen päivät / Finnish Conference of Linguistics / Språkvetenskapsdagarna 2023, 24.-26.5.2023 Oulu

Hyvät kielitieteilijät – Bästa språkvetare – Dear linguists

Muistutamme, että XLIX Kielitieteen päivät järjestetään 24.–26.5.2023 Oulussa ja tiivistelmiä voi tarjota 3.3. asti. Päivillä ei ole erityistä teemaa.

Vi vill påminna er om XLIX Språkvetenskapsdagarna som arrangeras den 24−26 maj i Uleåborg. Abstrakt kan skickas in tills den 3 mars. Konferensen har inget specifikt tema.  

We would like to remind you that The XLIX Finnish Conference of Linguistics will be held on 24–26 May in Oulu. Abstracts may be submitted until the 3rd of March. The conference does not have a specific theme.

Lisätietoja – Mer information – More information:

 

Järjestelytoimikunta – Organisationskommittén  – Organizing committee 

  • puheenjohtajat – ordförandena – chairs Pentti Haddington and Jari Sivonen 
  • Sisko Brunni 
  • Sabine Grasz 
  • Jukka Mettovaara 
  • Santeri Palviainen 
  • Elisa Risto 
  • Tiina Räisänen 
  • Katja Västi