Opettajan työkalupakki

Täältä löydät ilmaisia työkaluja ja sovelluksia, jotka ovat hyödyllisiä erityisesti kieltenopetuksessa ja joilla voit luoda omaa opetusmateriaaliasi.

apple banner.jpg

 

 • Täältä löydät Euroopan Neuvoston kokoaman listan hyödyllisistä työkaluista opiskeluun ja opettamiseen. Listalta löytyy muun muassa videon editointityökaluja, pelien ja visailujen luomiseen tehtyjä appeja, mind map-työkaluja, sanapilvien ja kyselyjen luomiseen tarkoitettuja appeja, ja apua esitelmien tekoon.

 • Quizlet on sivusto, jossa tehdään opiskelukokonaisuuksia sanojen harjoitteluun. Voit joko tehdä omia sanakokonaisuuksia tai käyttää valmiita, liittyen esimerkiksi kieltenopiskeluun, historiaan tai luonnontieteisiin.

 • Socrativella ja Kahootilla voi tehdä omia tietovisoja, aiheesta kuin aiheesta. Sivustoilla on myös paljon valmiita tietovisoja.

 • Bubbl on sivusto mind mappien tai sanapilvien tekemiseen. Ei vaadi rekisteröitymistä tai minkään lataamista.

 • Bookcreator on työkalu omien kirjojen tekemiseen. Tuo vaihtelua Powerpoint-esitelmiin! Kirjan voi tehdä oikeastaan mistä aiheesta vain. Myös sarjakuvat onnistuvat!

 • Padlet on interaktiivinen seinä tiedon tarkastelemista varten. Padletin voi tehdä aiheesta kuin aiheesta! Tärkeää on, että oppilaat osallistuvat yhdessä seinän luomiseen.

 • Answergardenin avulla opiskelijat voivat lähettää tiettyyn aiheeseen liittyviä sanoja tai lauseita koko ryhmän nähtäväksi – näin luodaan koko ryhmän yhteinen ”sanapilvi” tai ”ideaseinä”. Samalla kerrataan ja opitaan uutta, aiheeseen liittyvää vieraan kielen sanastoa. Ohjelma toimii myös muunlaisen ideoinnin työkaluna.

 • Seesaw on kuin Facebook alakoululaisten luokkahuonetta varten. Opettaja voi jakaa sinne tehtäviä, ja oppilaat vastaavat kirjoittamalla, puhumalla tai kuvaamalla videoita. Jopa ekaluokkalaiset pystyvät työskentelemään itsenäisesti tehtävien parissa esim. iPadilla.

 • Puppet Pals on animaatioiden luomiseen tehty ilmainen appi. Sitä voi käyttää kielten opettamisessa vaikkapa asiakaspalvelutilanteiden harjoitteluun. Oppilaat voivat ladata ääniraitoja animaatiohahmojen puhuttavaksi, jolloin puhuminen ei jännitä yhtä paljon kuin oikeassa tilanteessa.

 • Vokilla pystyy luomaan puhuvia hahmoja luokkahuonetta varten. Samaan käyttöön kuin Puppet Pals, eli omien animaatioiden tekemiseen ja puhumisen harjoittelun helpotukseksi.

 • ExplainEverything mahdollistaa äänen yhdistämisen kuviin, tekstiin, esityskalvoihin ja nettisivuihin. Ääntämistä ja sanavarastoa tulee treenattua ihan huomaamattaan, kun koulussa kuvattua nauhoitetta esittelee myöhemmin kotiväelle. ExplainEverything on oikeastaan tyhjä taulu, johon voi tuoda kuvaa, videota, ääntä ym. Muokkaustyökaluja löytyy.

 • Audiolingua on ranskankielinen sivusto täynnä ääninauhoitteita: 13 eri kieltä valittavana. Nauhoitteita voi etsiä taitotason, teeman tai ikäryhmän mukaan. Näytteet voivat toimia vaikka kuuntelun pohjana kielenopettajalle tai opiskelijalle syötteenä!