Opetusmateriaaleja

Täältä löydät ilmaisia opetusmateriaalikokonaisuuksia, jotka ovat erityisen hyödyllisiä kieltenopetuksessa. Osa materiaaleista on lajiteltu kielittäin, mutta listalta löytyy myös ideoita ja materiaaleja monikieliseen, kielirikasteiseen opetukseen.

 leaves banner.jpg

 

Suomi toisena kielenä (S2) -opetusmateriaaleja

 • Opetushallituksen kotisuomessa.fi tarjoaa suomen kielen oppimateriaalia arki- ja työelämää varten videoiden ja tehtävien muodossa.

 • Ylen suomen kielen alkeet -oppimateriaaleissa käytetään tukikielenä englantia.

 • Suomen vuosisata on selkokielinen video suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä. Se sopii suomalaisen kulttuurin ja kielen opetukseen.

 • Opi suomea videoiden kautta! Suomi taskussa tarjoaa jokapäiväisiä tilanteita videoituna ja hiukan hitaammin puhuttuna, mikä kannustaa opiskelijoita kokeilemaan taitojaan luokkahuoneen ulkopuolellakin.

 • Osallisena verkossa -sivustolle on kerätty sekä S2-materiaaleja että digitaitojen oppimismateriaaleja maahanmuuttajille.

 • Kielinuppu-projekti tuottaa suomen kielen oppimista tukevia lauluja, jotka ovat kaikkien vapaasti saatavilla Youtubessa. 

 • Monikulttuurisen pedagogiikan (Moped) sivustolta löytyy tulostettavia materiaaleja S2-opetukseen. Materiaalit on suunnattu peruskoululaisille sekä heidän opettajilleen ja vanhemmilleen. Sivustolla on myös koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita eri kielillä sekä tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

 • Sanapajasta saa apua suomen kielen opiskeluun. Monikieleinen palvelu toimii sanakirjan tavoin ja auttaa erilaisten käsitteiden ja sanojen hahmottamisessa. Selitys sisältää usein myös visuaalisen vihjeen.

 • Opetushallituksen Aikuisten perusopetus -sivusto sisältää runsaasti ilmaista materiaalia aikuisten perusopetukseen. Sivustolla on matematiikan, yhteiskuntaopin, historian ja biologian materiaaleja.

 • Aikuisille maahanmuuttajille suunnattu HiMa-oppikirja on kielitietoinen historian oppikirja, jota voi käyttää tukimateriaalina myös nuorempien opetuksessa  HiMa on kehitetty Eiran aikuislukion ja Opetushallituksen yhteistyönä vuonna 2016.

 • Hauska tavata! Opin suomea -materiaalin avulla voi opiskella suomen kielen alkeita. Oppikirjan ja ääninauhat voi ladata sivustolta ilmaiseksi. 

 • Tähtijengi-oppikirjasarja on suunnattu alakoululaisten suomen kielen opetukseen ja se on ladattavissa ilmaiseksi Dialogikasvatuksen sivuilta. 1.-2.-luokkalaisille, 3.-4.-luokkalaisille ja 5.-6.-luokkalaisille on omat kirjansa: Tähtijengi 1-2Tähtijengi 3-4 ja Tähtijengi 5-6.

 • Oikeesti aikuisten -sarja sisältää kolme aikuisille suunnattua suomen kielen oppikirjaa. Kirjoissa on erilaiset painotukset tehtävätyyppien ja teemojen suhteen. Löydät kirjat täältä: Oikeesti aikuisten I, Oikeesti aikuisten II ja Oikeesti aikuisten III.

 • Extreme Finnish -kurssin avulla voi opiskella suomea valmiilla kurssialustalla. Kurssi on ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen. 

 • Askelia aktiivisuuteen 2 sisältää kuullunymmärtämisharjoituksia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Sivustolta löytyy äänitiedostoja, niiden litteroinnit ja tehtäviä. 

 • Puhutaan!-sivusto perustuu kuvaan ja ääneen, joten se sopii myös lukutaidottomille. Suomen lisäksi kielivaihtoehtoina ovat ruotsi ja norja.

 • Suomea sävelin -sivustolla voi oppia suomea musiikin avulla. 

 • Hissu on historian ja suomen kielen oppimateriaali yläkoulun S2-oppilaille. Sanastoa, kielioppia ja luetun ymmärtämistä harjoitellaan historiateeman kautta.

 • Suomen kielen sanavarastotestillä voi testata oman sanavaraston laajuuden. Myös muita kielivaihtoehtoja.

 • Yle Areenan Millä mennään? -videoilla voi treenata kuullun ymmärtämistä. Tekstitys saatavilla.

 • Sydän-Laukaan koulun biologian ja maantiedon opettajat ovat kirjoittaneet ko. oppiaineiden oppikirjojen tekstit uudestaan selkokielellä. Löydät ne täältä.

 • Ainesta on! -materiaalit on kehitetty Eiran aikuislukion ja Opetushallituksen yhteistyönä. Saatavilla on fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon johdantomateriaalit sekä historian, biologian ja maantiedon tukimateriaalit. Materiaalit soveltuvat opiskelijoille sekä aineen- ja S2-opettajille.

 • Kielipuusta löytyy ympäristöaiheisia materiaaleja aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Pääosin suunnattu taitotasoille A1-B1 (B2).

 

Ruotsin kielen opetusmateriaaleja

 • Svenska nu on sivusto, josta löytyy runsaasti materiaalia ruotsin kielen opettamiseen ja opiskeluun. Täältä löytyy myös osio Varför svenska?, jossa perustellaan, miksi ruotsin opiskelu kannattaa!

 • Webbmagistern on täynnä harjoituksia ruotsiksi monia eri kouluaineita koskien. Sivusto sopii ruotsin tunnilla käytettäväksi ja ruotsin kielen sisällyttämiseen muiden kouluaineiden opiskeluun. Huom! Vaatii Adobe Flash Playerin.

   

Englannin kielen opetusmateriaaleja

 

Viittomakielen opetusmateriaaleja

 • Kuurojen Liiton Viittomakielinen kirjasto sisältää valtavan määrän muun muassa lapsille ja nuorille suunnattua videomateriaalia, esimerkiksi satuja, loruja ja pelejä, mutta myös esimerkiksi kiinnostavia asiaohjelmia ja henkilökuvia.

 • Spread the Sign -sivustolle kootaan yhteen viittomia eri kielillä. Sivusto toimii siis viittomakielisenä sanakirjana! Projektia koordinoi European Sign Language Centre.

 • Papunetistä löytyy muun muassa kuvapankki ja äänipankki, jotka sisältävät suomen kielen sanoja ja suomalaisia viittomia. Saatavilla on myös muuta materiaalia, joka sopii kommunikaation, viittomakielen, bliss-kielen, suomen kielen ym. opettamiseen.

 • Eurooppalainen nykykielten keskus (ECML) ja Euroopan neuvosto ovat koonneet tietoa viittomakielestä Euroopan kielten päivän (26.9.) sivuston yhteyteen. Sivustolta löytyy myös viittomakielipeli, jonka avulla voi oppia Euroopan maiden nimien kansainväliset viittomat. 

 

Saamen kielen opetusmateriaaleja

 • Digitaaliset mediat ja teknologiat varhaiskasvatuksessa: Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tuottamaa vinkkimateriaalia saamen kielen opetukseen.

 • Sano se saameksi -projektissa on luotu verkkoon suomi-saame-suomi-fraasisanakirja. Sanakirja sisältää myös puhekieltä. Samalla projekti tutustuttaa Suomessa puhuttaviin saamelaiskieliin: pohjoissaameen, inarinsaameen ja koltansaameen ja elvyttää saamen kieliä. Projekti on saanut Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2017.

 

Kielirikasteisia opetusmateriaaleja