Opetusmateriaaleja

Täältä löydät ilmaisia opetusmateriaalikokonaisuuksia, jotka ovat erityisen hyödyllisiä kieltenopetuksessa. Osa materiaaleista on lajiteltu kielittäin, mutta listalta löytyy myös ideoita ja materiaaleja monikieliseen, kielirikasteiseen opetukseen.

 leaves banner.jpg

 

Suomi toisena kielenä (S2) -opetusmateriaaleja

 • Opetushallituksen kotisuomessa.fi tarjoaa suomen kielen oppimateriaalia arki- ja työelämää varten videoiden ja tehtävien muodossa.

 • Ylen suomen kielen alkeet -oppimateriaaleissa käytetään tukikielenä englantia.

 • Suomen vuosisata on selkokielinen video suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä. Se sopii suomalaisen kulttuurin ja kielen opetukseen.

 • Opi suomea videoiden kautta! Suomi taskussa tarjoaa jokapäiväisiä tilanteita videoituna ja hiukan hitaammin puhuttuna, mikä kannustaa opiskelijoita kokeilemaan taitojaan luokkahuoneen ulkopuolellakin.

 • Osallisena verkossa -sivustolle on kerätty sekä S2-materiaaleja että digitaitojen oppimismateriaaleja maahanmuuttajille.

 • Kielinuppu-projekti tuottaa suomen kielen oppimista tukevia lauluja, jotka ovat kaikkien vapaasti saatavilla Youtubessa. 

Ruotsin kielen opetusmateriaaleja

 • Svenska nu on sivusto, josta löytyy runsaasti materiaalia ruotsin kielen opettamiseen ja opiskeluun. Täältä löytyy myös osio Varför svenska?, jossa perustellaan, miksi ruotsin opiskelu kannattaa!

 • Webbmagistern on täynnä harjoituksia ruotsiksi monia eri kouluaineita koskien. Sivusto sopii ruotsin tunnilla käytettäväksi ja ruotsin kielen sisällyttämiseen muiden kouluaineiden opiskeluun.

Viittomakielen opetusmateriaaleja

 • Kuurojen Liiton Viittomakielinen kirjasto sisältää valtavan määrän muun muassa lapsille ja nuorille suunnattua videomateriaalia, esimerkiksi satuja, loruja ja pelejä, mutta myös esimerkiksi kiinnostavia asiaohjelmia ja henkilökuvia.

 • Spread the Sign -sivustolle kootaan yhteen viittomia eri kielillä. Sivusto toimii siis viittomakielisenä sanakirjana! Projektia koordinoi European Sign Language Centre.

 • Papunetistä löytyy muun muassa kuvapankki ja äänipankki, jotka sisältävät suomen kielen sanoja ja suomalaisia viittomia. Saatavilla on myös muuta materiaalia, joka sopii kommunikaation, viittomakielen, bliss-kielen, suomen kielen ym. opettamiseen.

 • Eurooppalainen nykykielten keskus (ECML) ja Euroopan neuvosto ovat koonneet tietoa viittomakielestä Euroopan kielten päivän (26.9.) sivuston yhteyteen. Sivustolta löytyy myös viittomakielipeli, jonka avulla voi oppia Euroopan maiden nimien kansainväliset viittomat. 

Saamen kielen opetusmateriaaleja

 • Digitaaliset mediat ja teknologiat varhaiskasvatuksessa: Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tuottamaa vinkkimateriaalia saamen kielen opetukseen.

 • Sano se saameksi -projektissa on luotu verkkoon suomi-saame-suomi-fraasisanakirja. Sanakirja sisältää myös puhekieltä. Samalla projekti tutustuttaa Suomessa puhuttaviin saamelaiskieliin: pohjoissaameen, inarinsaameen ja koltansaameen ja elvyttää saamen kieliä. Projekti on saanut Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2017.

Kielirikasteisia opetusmateriaaleja

 • Euroopan kielten päivää juhlitaan joka vuosi 26.9. Euroopan neuvoston Euroopan kielten päivä -sivuilta löytyy valtavasti kiinnostavia aktiviteetteja ja materiaalia eri kielillä, esimerkiksi eri kielten ainutlaatuisia sanoja, palindromejasanahirviöitä, sanontoja ympäri maailmaa ja kielifaktoja. Sivustolta saa apua myös oman kielitaitonsa itsearviointiin!

 • Jyväskylän kaupungin Kielisuihkutus-sivulta löytyy kielittäin jaoteltuja ideoita, ohjeita, leikkejä, pelejä, loruja, lauluja ja linkkejä, joita voi käyttää kielisuihkutuksessa tai vaikkapa vieraan kieleen opetuksessa.

 • My English Images on sivusto täynnä kuvia, sekä ilman tekstejä että yhdistettynä englanninkielisiin sanoihin. Kaikki kuvat ovat tulostettavassa muodossa ja ilmaisia.

 • Fun with Flashcards: 150+ ideas for using flashcards in the classroom on täynnä ideoita muistikorttien käyttämiseen opetuksessa. Sopivia kuvia ja sanoja kortteihin löytyy esimerkiksi edellisestä linkistä.

 • Kieliä kehiin! on Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen kielirikasteinen hanke. Hankkeen avulla halutaan tukea kielitietoisuuden kasvua ja olla täten myös tärkeänä osana globaalikasvatusta. Tältä sivulta löytyy kielirikasteista materiaalia alakouluja varten.

 • Active Library -sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa. Sivustolla on käytössä useita oppimiskokonaisuuksia eli kirja-arkkuja: kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden opetukseen tarkoitettuja materiaaleja ja tehtäviä.

 • Suomen kieltenopettajien liitto SUKOLin sivustolta löytyy muun muassa ammatillisia lähtötasotestejä ja valtakunnallisia kokeita.