Kielitaito näkyväksi työpaikoilla – Gör språkkunskaperna synliga på arbetsplatsen

Kielitaito näkyväksi työpaikoilla työpaikkamme viestii monikielisesti

Gör språkkunskaperna synliga på arbetsplatsen – vår arbetsplats kommunicerar flerspråkigt

Kieliverkostossa on laadittu juliste Kielitaito näkyväksi työpaikoilla – työpaikkamme viestii monikielisesti, ruotsiksi Gör språkkunskaperna synliga på arbetsplatsen – vår arbetsplats kommunicerar flerspråkigt. Juliste sisältää konkreettisia ohjeita siitä, mitä työyhteisöt, työnantajat ja yksittäiset työntekijät voivat tehdä kieli- ja viestintätaitojen näkyvyyden lisäämiseksi työpaikoilla. Kieli- ja viestintätaitojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen työelämässä on tärkeää, samoin kuin vieraiden kulttuurien tuntemus. Juliste pyrkiikin kannustamaan ja rohkaisemaan eri kielten ennakkoluulottomaan käyttöön työpaikoilla.

Julisteen teksti on laadittu yhteistyössä työelämän edustajista kootun asiantuntijaryhmän kanssa.

Lataa suomenkielinen juliste tästä.

Lataa ruotsinkielinen juliste tästä.

 

Tietoa julisteesta saa jakaa vapaasti eteenpäin!

 

Lisätietoja

Marita Härmälä, marita.harmala@jyu.fi

Teija Kangasvieri, teija.kangasvieri@jyu.fi