Forskning

Här presenteras aktuell forskning producerad av Språknätverkets forskare.

Språkreserv. Nu! Uppföljning av Mångspråkighet som styrka (2017) -utredningen

Heidi Vaarala, Sanna Riuttanen, Erja Kyckling & Susanne Karppinen

År 2021 publicerades Språkreserv. Nu! -rapporten, där nätverkets forskare belysade Finlands språkreservs aktuell status.

Rapporten kan läsas på finska här: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8495-3

Sammanfattning på engelska kan läsas här: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202110205302

Språkutbildningens tillgänglighet vid den europeiska grundläggande utbildningen - Ingång, verkställande och nytta

Erja Kyckling, Heidi Vaarala, Johanna Ennser-Kananen, Taina Saarinen ja Laura-Maija Suur-Askola

Rapporten om språkutbilningens tillgänglighet i Europa utgavs år 2019.

Rapport på finska: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7817-4

Utbudet av de inhemska språken för internationella studerande

Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Eeva-Leena Haapakangas ja Erja Kyckling

Rapporten publicerades år 2016.

Rapport på finska: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6632-4