Forskning

Här presenteras aktuell forskning producerad av Språknätverkets forskare.

Språkreserv. Nu! Uppföljning av Mångspråkighet som styrka (2017) -utredningen

Heidi Vaarala, Sanna Riuttanen, Erja Kyckling & Susanne Karppinen

År 2021 publicerades Språkreserv. Nu! -rapporten, där nätverkets forskare belysade Finlands språkreservs aktuell status.

Rapporten kan läsas på finska här: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/kielivaranto-nyt-_julkaisu_sivuittain-1.pdf

Sammanfattning på engelska kan läsas här: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/summary_languagereservenow.pdf

Språkutbildningens tillgänglighet vid den europeiska grundläggande utbildningen - Ingång, verkställande och nytta

Erja Kyckling, Heidi Vaarala, Johanna Ennser-Kananen, Taina Saarinen ja Laura-Maija Suur-Askola

Rapporten om språkutbilningens tillgänglighet i Europa utgavs år 2019.

Rapport på finska: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/kielikoulutuksen-saavutettavuus-eurooppalaisessa-perusopetuksessa.pdf

Sammanfattning på engelska: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/report-on-access-to-language-education-in-european-comperensive-education_english_summary-1.pdf

Utbudet av de inhemska språken för internationella studerande

Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Eeva-Leena Haapakangas ja Erja Kyckling

Rapporten publicerades år 2016.

Rapport på finska:  https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut