Evenemang

Språknätverket organiserar olika evenemang varje år. Årliga evenemang inkluderar Språkåparlamentet och Kari Sajavaara-minnesföreläsningen.

Språkparlament

Nätverkets årliga huvudevenemang är Språkparlamentet som samlar olika intressegrupper inom språkutbildning för att diskutera aktuella språktutbildningspolitiska frågor kring det årliga temat. En kommuniké utges som resultat av diskussionerna i Språkparlamentet. Nätverket arbetar för att ge kommunikén största möjliga spridning för att få synlighet för språkutbildningsfrågor

Det första språkparlamentet ordnades år 2010. Förra parlamenten har avhandlat t.ex. flerspråkigheten i utbildning och samhälle, språkliga minoriteter, språk i kommuner och teknologi i språkutbildningen. 

 

Kari Sajavaara -minnesföreläsningar

Minnesföreläsningen organiseras varje år i januari för att honorera Kari Sajavaara.

Professor Kari Sajavaara (1938–2006) var en mångsidig forskare inom tillämpad språkforskning och aktiv aktör i det språkutbildningspolitiska området. Efter en lång karriär på engelskaämnet i Jyväskylä Universitet blev han år 1996 direktör av Centrum för tillämpad språkforskning, varifrån han pensionerade sig år 2003. Sajavaara var även internationellt känd som en nätverkare och en grundmedlem i det europeiska språkrådet. Kari Sajavaara arbetade som Jyväskylä universitetets prorektor från 1982 till 1991 och dekan i det humanistiska fakultetet 1996–2002.

 

Andra evenemang

Språknätverket har organiserat också andra evenemang tillsammans med andra aktörer i utbildningsområdet. 

Om du vill ha mer information om förra evenemang på svenska, kontakta Språknätverket.