Information om webbtidskriften

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) är en öppen webbtidskrift som redigeras av Det språkutbildningspolitiska nätverket, Språknätverket. Vi publicerar artiklar och kommentarer från olika områden inom språkutbildningen. Tidskriftens uppdrag är att väcka diskussion och öka medvetenhet om språkutbildningspolitiska frågor, och sammanföra forskare, språkutbildningspolitiska beslutsfattare, lärare och andra som jobbar med språkutbildning.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta är en publikationsplattform med låg tröskel som inviterar allmänfattliga texter bland annat om upplevelser och god praxis inom projekt, forskningsresultat och de senaste beslut inom språkutbildningspolitik samt deras bakgrund. Vi välkomnar också mer polemiska kommentarer om språkutbildning i Finland och annanstans.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta kommer ut minst fem gånger per år. Tidskriftens målgrupp är alla som jobbar vid eller intresserar sig för språkutbildning. Tidskriften är läsbar gratis på https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals.

Både temanummer och öppna nummer kommer ut i tidskriften. Om du har en bra idé för ett temanummer, kontakta oss gärna! Temanummer beredas ofta långt innan de kommer ut, och varje nummers huvudredaktör rekryterar skribenterna. Därför önskar vi att få artikelförslag huvudsakligen till våra öppna nummer.

Om du vill publicera din artikel i Språknätverkets webbtidskrift, skicka ditt förslag till oss via e-mail. Du kan också kontakta Språknätverket med en idé för en artikel. Var god och kontakta oss i god tid. Vänta inte till inlämningsdagen för att skicka din artikel, därför att numren i fråga kan redan vara full. Kontakta oss gärna så vi kan diskutera ditt artikelförslag!

 

År 2024 utgivningsschema

Både temanummer och öppna nummer kommer ut i tidskriften på följande sätt:

  • februari, öppen nummer
  • mars, öppen nummer 
  • maj, temanummer
  • september, öppen nummer
  • oktober, temanummer
  • november, öppen nummer
  • december, temanummer

 

Nummer

 Inlämningsdag för artiklar

Publiceringsvecka

 

 Februari 2024

 (öppen nummer)

 

 19.1.2024 (vecka 3)

 

 7

 

 Mars 2024

 (öppen nummer)

 

 23.2.2024 (vecka 8)

 12

 

 Maj 2024

 (temanummer)

 

 19.4.2024 (vecka 15)

 20

 September 2024

 (öppen nummer)

 

 9.8.2024 (vecka 32)

 36

 

 Oktober 2024

 (temanummer)

 

 13.9.2024 (vecka 37)

 41

 

 November 2024

 (öppen nummer)

 

11.10.2024 (vecka 41)

 45

 December 2024

 (temanummer)

 

 8.11.2024 (vecka 45)

 49