Information om webbtidskriften

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) är en öppen webbtidskrift som redigeras av Det språkutbildningspolitiska nätverket, Språknätverket. Vi publicerar artiklar och kommentarer från olika områden inom språkutbildningen. Tidskriftens uppdrag är att väcka diskussion och öka medvetenhet om språkutbildningspolitiska frågor, och sammanföra forskare, språkutbildningspolitiska beslutsfattare, lärare och andra som jobbar med språkutbildning.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta är en publikationsplattform med låg tröskel som inviterar allmänfattliga texter bland annat om upplevelser och god praxis inom projekt, forskningsresultat och de senaste beslut inom språkutbildningspolitik samt deras bakgrund. Vi välkomnar också mer polemiska kommentarer om språkutbildning i Finland och annanstans.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta kommer ut minst fem gånger per år. Tidskriftens målgrupp är alla som jobbar vid eller intresserar sig för språkutbildning. Tidskriften är läsbar gratis på https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals.

Både temanummer och öppna nummer kommer ut i tidskriften. Om du har en bra idé för ett temanummer, kontakta oss gärna! Temanummer beredas ofta långt innan de kommer ut, och varje nummers huvudredaktör rekryterar skribenterna. Därför önskar vi att få artikelförslag huvudsakligen till våra öppna nummer.

Om du vill publicera din artikel i Språknätverkets webbtidskrift, skicka ditt förslag till oss via e-mail. Du kan också kontakta Språknätverket med en idé för en artikel. Var god och kontakta oss i god tid. Vänta inte till inlämningsdagen för att skicka din artikel, därför att numren i fråga kan redan vara full. Kontakta oss gärna så vi kan diskutera ditt artikelförslag!

År 2022 utgivningsschema

Både temanummer och öppna nummer kommer ut i tidskriften på följande sätt:

  • februari, temanummer om roboter och språkundervisning
  • mars, öppen nummer 
  • maj, temanummer om språk, utbildning och teknologi, CALL FOR PAPERS (DL 11.2.)
  • september, öppen nummer
  • oktober, temanummer om flerspråkighet och språkideologier i högskolor
  • november eller december, öppen nummer

 

Nummer

 Inlämningsdag för artiklar

Publiceringsvecka

 

 Februari 2022

(temanummer)

 fre 14.1.2022 (veckan 2)

 6

 

 Mars 2022

(öppen nummer)

 

 fre 25.2.2022 (veckan 8)

 12

 

 Maj 2022

(temanummer)

CALL FOR PAPERS

 

 fre 8.4.2022 (veckan 14)

 18

 

 September 2022

(öppen nummer)

 

 fre 12.8.2022 (veckan 32)

 36

 

 Oktober 2022

(temanummer)

 

 fre 9.9.2022 (veckan 36)

 40

 

 November-December 2022

(öppen nummer)

 fre 4.11.2022 (veckan 44)

 48