Instruktioner för hänvisning

Kieli, koulutus ja yhteiskunta kan gärna användas som källmaterial. På denna sida finns instruktioner om hur man hänvisar till artiklarna, och en lista med alla volymer och nummer i tidskriften.

Varje artikelsida i webbtidskriften innehåller instruktioner om hur man hänvisar till artikeln i fråga. Instruktionerna finns på höger kant av varje sida, bredvid rubriken. Instruktionerna följer APA-stilen, och vi uppmanar dig att hänvisa till varje artikel genom att använda respektive volym och nummer för tidskriften.

 

Var god och andvänd följande formen när du hänvisar till en artikel i tidskriften:

Efternamn, A. & Efternamn, B. (ÅR). Artikelns rubrik. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, VOLYM(NUMMER). Hämtad från: LINK

 

Kieli, koulutus ja yhteiskunta volymer och nummer

 

år 2010: 1. volym

 • mars 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(1).
 • april 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(2).
 • maj 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(3).
 • augusti 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(4).
 • september 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(5).
 • oktober 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(6).
 • november 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(7).
 • december 2010: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(8).

 

år 2011: 2. volym

 • mars 2011: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2(1).
 • april 2011: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2(2).
 • maj 2011: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2(3).
 • juni 2011: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2(4).
 • september 2011: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2(5).
 • oktober 2011: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2(6).
 • november-december 2011: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2(7).

 

år 2012: 3. volym

 • mars 2012: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3(1).
 • april 2012: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3(2).
 • maj-juni 2012: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3(3).
 • september 2012: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3(4).
 • oktober 2012: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3(5).
 • november 2012: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3(6).
 • december 2012: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 3(7).

 

år 2013: 4. volym

 • mars 2013: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4(1).
 • maj 2013: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4(2).
 • september 2013: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4(3).
 • oktober 2013: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4(4).
 • december 2013: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4(5).

 

år 2014: 5. volym

 • mars 2014: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(1).
 • april 2014: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(2).
 • maj 2014: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(3).
 • oktober 2014: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(4).
 • november 2014: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(5).
 • december 2014: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(6).

 

år 2015: 6. volym

 • mars 2015: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6(1).
 • april 2015: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6(2).
 • maj 2015: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6(3).
 • september 2015: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6(4).
 • oktober 2015: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6(5).
 • december 2015: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6(6).

 

år 2016: 7. volym

 • mars 2016: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(1).
 • april 2016: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(2).
 • maj 2016: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(3).
 • september 2016: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(4).
 • oktober 2016: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(5).
 • december 2016: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(6).

 

år 2017: 8. volym

 • mars 2017: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(1).
 • april 2017: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(2).
 • maj 2017: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(3).
 • september 2017: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(4).
 • oktober 2017: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(5).
 • december 2017: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(6).

 

år 2018: 9. volym

 • mars 2018: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(1).
 • april 2018: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2).
 • maj 2018: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(3).
 • juni 2018: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(4).
 • september 2018: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(5).
 • oktober 2018: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(6).
 • december 2018: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(7).

 

år 2019: 10. volym

 • februari 2019: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(1).
 • mars 2019: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(2).
 • april 2019: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(3).
 • maj 2019: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(4).
 • september 2019: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(5).
 • oktober 2019: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(6).
 • december 2019: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(7).

 

år 2020: 11. volym

 • februari 2020: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(1).
 • mars 2020: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2).
 • maj 2020: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(3).
 • september 2020: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(4).
 • oktober 2020: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(5).
 • december 2020: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(6).

 

år 2021: 12. volym

 • februari 2021: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(1).
 • mars 2021: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(2).
 • maj 2021: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(3).
 • september 2021: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(4).
 • oktober 2021: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(5).
 • december 2021: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(6).

 

år 2022: 13. volym

 • februari 2022: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(1).
 • mars 2022: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(2).
 • maj 2022: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(3).
 • september 2022: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(4).
 • oktober 2022: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(5).
 • november 2022: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(6).

 

år 2023: 14. volym

 • februari 2023: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(1).
 • mars 2023: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(2).
 • maj 2023: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(3).
 • september 2023: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 14(4).
 • oktober 2023: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 14(5).
 • november 2023: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 14(6).
 • december 2023: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 14(7).

 

år 2024: 15. volym

 • februari 2024: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15(1).
 • mars 2024: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15(2).
 • maj 2024: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15(3).
 • september 2024: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 15(4).
 • oktober 2024: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 15(5).
 • november 2024: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 15(6).
 • december 2024: Kieli, koulutus ja yhteiskunta 15(7).