Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa, 30 op (Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot)

Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot järjestävät yhteistyössä erikoistumiskoulutuksen Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa (30 op) monimuoto-opintoina. Sen suorittanut on varhaiskasvatuksen kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työnsä, työympäristönsä ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön.

  • Koulutuksen kohderyhmä: Yliopisto-ja AMK-taustaiset lastentarhanopettajat, joilla on vähintään kolmen vuoden alan työkokemus.
  • Koulutuksen kesto: 28.9.2018–31.12.2019
  • Koulutuksen hinta: Koulutuksen hinta on 45 € opintopistettä kohden, yhteensä 1350 €. 

Ilmoittautuminen koulutukseen 27.9.2018 mennessä.

Koulutus toteuttaa Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita.

 

Yllä olevan tekstin lähde, lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://www.uta.fi/edu/taydennyskoulutus/vakaerko.html