Save the date 29.10.2021: Slutseminarium: Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner // Loppuseminaari: Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita

  • Mitä 1ruotsi
  • Milloin 29.10.2021 klo 10.0016.30 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

PÅ SVENSKA:

Varmt välkommen till seminariet Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner. Seminariet ordnas av forskningsprojekten DIDIA - Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger och Alla språk med! som båda ingår i Svenska kulturfondens Hallå! -program.

Seminariet ordnas i höst, fredagen den 29.10.2021 på Minervatorget, Brobergsterrassen 5 i Helsingfors. Seminariet kommer även att streamas, så det är även möjligt att delta på distans.

Seminariet består av två delar och en paneldiskussion. Del 1 har ett forskningsperspektiv på språköverskridande undervisningssamarbete och del 2 ligger fokus på språköverskridande undervisningssamarbete i praktiken. Det går att delta i en av delarna eller i båda. För- och eftermiddagens program binds samman av en paneldiskussion Attityder och praktiska lösningar - fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang, ledd av Jens Berg.

Preliminär tidtabell:

Kl. 10.00 - 12.00                Del 1: Forskningsperspektiv på språköverskridande undervisningssamarbete

Kl. 12.00 - 13.00                Lunch

Kl. 13.00 - 14.00                Paneldiskussion

Kl. 14.00 - 14.30                Kaffepaus och mingel

Kl. 14.30 - 16.30                Del 2: Perspektiv på språköverskridande undervisningssamarbete i praktiken

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av språköverskridande utbildningssamarbete.

Vi ber er vänligen vidarebefordra inbjudan till era kollegor och andra som kan vara intresserade av att delta i seminariet.

Vi återkommer med mer information på hösten!

Med vänliga hälsningar,

DIDIA:s och Alla språk med!:s forskningsteam

 

*****

SUOMEKSI:

Lämpimästi tervetuloa seminaariin Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita. Seminaarin järjestävät tutkimushankkeet DIDIA – Monikielinen didaktiikka ja kielirajat ylittävä dialogi ja Kaikki kielet mukaan!, molemmat Svenska kulturfondenin Hallå!-ohjelmaan kuuluvia hankkeita.

Seminaari järjestetään perjantaina 29.10.2021 Minerva-torilla, Siltavuorenpenger 5, Helsinki. Seminaari tullaan myös streamaamaan, joten siihen pystyy osallistumaan myös etänä.

Seminaari koostuu kahdesta osasta ja sekä paneelikeskustelusta. Osassa 1 tarkastellaan kielirajat ylittävää opetusyhteistyötä tutkimuksen näkökulmista ja osassa 2 keskitytään kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön käytännössä. Osallistua voi vain yhteen tai molempiin osioihin. Aamu- ja iltapäivän ohjelmia yhdistää Jens Bergin moderoima paneelikeskustelussa, jossa seminaarin tematiikkaa tarkasteellan otsikon “Asenteet ja ratkaisut käytännössä - viisi näkökulmaa kaksi- ja monikielisyydestä koulutuksessa” johdattelemana.

Alustava aikataulu:

Klo 10.00 - 12.00              Osa 1: Tutkimusnäkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön

Klo 12.00 - 13.00              Lounas

Klo 13.00 - 14.00              Paneelikeskustelu

Klo 14.00 - 14.30              Kahvitauko ja vapaata keskustelua

Klo 14.30 - 16.30              Osa 2: Näkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön käytännössä

Seminaari on suunnattu kaikille kielirajoja ylittävästä opetusyhteistyöstä kiinnostuneille.

Pyydämme teitä ystävällisesti lähettämään kutsun edelleen kollegoillenne ja muille henkilöille, joita seminaariin osallistuminen voisi kiinnostaa.

Lähetämme lisää tietoa seminaarista syksyllä!

Ystävällisin terveisin,

DIDIA:n ja Kaikki kielet mukaan! -tutkimustiimit