Kaksi määräaikaista tehtävää haettavana Kieliverkostossa

Tutkimuskoordinaattorin työsuhteinen tehtävä, ajaksi 1.1.2013 – 31.12.2016.

Tutkimuskoordinaattorin tehtävä sijoittuu valtakunnalliseen kielikoulutuspolitiikan verkostoon (Kieliverkosto). Kieliverkosto  tuo yhteen päätöksentekijät, kentän toimijat, koulutuksen tarjoajat ja tutkijat, joten se tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen kielikoulutukseen. Kieliverkoston toiminta toteutetaan teemavuosittain. Vuoden 2013 teema on vähemmistöt, jolloin keskitytään mm. kielellisten vähemmistöjen koulutukseen ja kielellisiin oikeuksiin. Vuonna 2014 teemana on osaaminen niin koulutuksessa, arjessa kuin työelämässäkin.

Tutkimuskoordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on edesauttaa Kieliverkoston toimintaa kehittämällä verkoston portaalia, toimittamalla Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä, järjestämällä eri toimijoille yhteisiä tilaisuuksia ja organisoimalla vuosittaisen kansallisen kieliparlamentin kokoontumisen.

Tutkimuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu myös itsenäistä tutkimustyötä.

Tutkimuskoordinaattorilta edellytetään soveltuva tieteellinen jatkotutkinto. Tehtävää täytettäessä eduksi katsotaan tohtorin tutkinto. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat näytöt tieteellisestä tutkimustyöstä.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan

 

Yliopistotutkijan työsuhteinen tehtävä, kielikoulutuspolitiikka, ajaksi 1.1.2013 – 31.12.2016.

Yliopistotutkijan tehtävä sijoittuu valtakunnalliseen kielikoulutuspolitiikan verkostoon (Kieliverkosto). Kieliverkosto tuo yhteen päätöksentekijät, kentän toimijat, koulutuksen tarjoajat ja tutkijat, joten se tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen kielikoulutukseen. Kieliverkoston toiminta toteutetaan teemavuosittain. Vuoden 2013 teema on vähemmistöt, jolloin keskitytään mm. kielellisten vähemmistöjen koulutukseen ja kielellisiin oikeuksiin. Vuonna 2014 teemana on osaaminen niin koulutuksessa, arjessa kuin työelämässäkin.

Yliopistotutkija vastaa Kieliverkoston tutkimustoiminnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön mandaatin mukaisesti verkoston tehtävänä on tuottaa päätöksenteon tueksi tutkimustietoa kielikoulutuspolitiikan laajasta kentästä. Yliopistotutkijan tehtävät kiinnittyvät Kieliverkoston vuosittaisiin teemoihin. Hän edistää myös verkoston kansainvälistä tutkimuspohjaista yhteistyötä.

Yliopistotutkijan tehtävässä painottuu tutkimus, johon sisältyy tutkimushankkeiden suunnittelua, täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimista ja kielikoulutuspolitiikan verkoston toiminnan suunnittelua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan