Kansainvälisen äidinkielen päivän juhlaseminaarin materiaaleja saatavilla

Vuoden 2010 kansaivälisen äidinkielen päivän juhlaseminaari Äidinkielet koulutuksessa: Kielten tunnistaminen ja tunnustaminen, pidettiin perjantaina 19.2.2010 Helsingissä Tieteiden talolla. Seminaarissa pureuduttiin äidinkielten merkitykseen koulutuksessa ja laajemmin yhteiskunnassa. Tapahtumassa pohdittiin, miten eri äidinkielet otetaan huomioon koulutuksessa: tunnistetaanko ja tunnustetaanko yksilöiden äidinkielet? Entä miten yksilöiden monikielisyys näyttäytyy eri toimijoiden – opettajien, oppilaiden ja vanhempien kannalta?

Seminaari koostui alustuspuheenvuoroista eri osapuolten näkökulmasta sekä äidinkielten opetuksen paneelista. Seminaariin osallistui opettajia, tutkijoita, opiskelijoita ja päättäjiä eri puolilta Suomea. Seminaarin järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Seminaarin tervetuliaissanat lausui professori Tarja Nikula (JY) ja tilaisuudessa puhuivat tutkija Minna Suni (JY), rehtori Leena Andonov (Eläintarhan ala-aste, Helsinki), tutkija Heini Lehtonen (HY) ja tutkija Tatjana Rynkänen (JY). Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta tutkija Klaas Ruppel esitteli tuoreen maahanmuuttajakieliä koskevan kyselyn tuloksia.

Seminaarissa pidettiin myös paneeli äidinkielten opetuksesta. Puheenjohtajana oli tutkija Mia Halonen (JY) ja panelisteina toimivat venäjän opettaja Inna Kotovitch (Suomalais-venäläinen koulu, Helsinki), tutkija, yliopistonlehtori Salla Kurhila (HY), tutkija Tatjana Rynkänen (JY), koulutussuunnittelija Aurora Vasama (Adulta Oy) ja erityisopettaja Yousri Youssef (Leppävaaran koulu, Espoo).

Tilaisuuden materiaaleja: