Kari Sajavaara -tunnustuspalkinnot FT Sari Aholalle ja Sveriges Radio Finskalle

Kari Sajavaara -muistoluennon yhteydessä 20.1.2023 Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät kaksi tunnustuspalkintoa. Palkinnot myönnettiin FT Sari Aholalle tieteellisesti ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatutkimuksesta sekä Sveriges Radio Finskalle kielten saralla tehdystä, yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä.

Tiedote 26.1.2023 

Tunnustus Sari Aholalle

Ahola väitteli filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta alkuvuodesta 2022. Väitöskirjassaan Ahola tarkasteli Yleisten kielitutkintojen suomen kielen suorituksia arvioivien käsityksiä kielitaidon arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta.

Ahola fokusoi tutkimuksessaan arviointipäätöksiä tekevien henkilöiden arviointikäyttäytymiseen. Arviointijärjestelmän koulutukset ja arvioijayhteisö olivat arvioijana kehittymisessä olennaisia. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä kielen piirteitä arvioijat pitivät tärkeinä suullisessa kielitaidossa. Tulokset osoittivat, että arvioijat arvostavat puhumisessa rakenteiden hallintaa, ääntämistä, sujuvuutta ja ymmärrettävyyttä. Puheen ymmärrettävyyttä voitiin kuitenkin paikata aktiivisuudella ja yritteliäisyydellä.

Arviointitutkimusta on Suomessa vielä varsin vähän ja nyt palkittava väitöstutkimus antaa siihen merkittävän lisän. On toivottavaa, että Yleisiin kielitutkintoihin ja sen rinnalla myös ylioppilastutkintoon liittyvää tutkimusta saataisiin edelleen lisää, ovathan ne merkittäviä portinvartijatutkintoja ja avaavat tai sulkevat mahdollisuuksia niin kansalaisuuteen kuin jatkotutkintoihinkin.

Tutkimuksesta parhaimmillaan saadaan myös käytännön hyötyä. Aholan tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää Yleisiä kielitutkintoja sekä muita Suomessa käytössä olevia tutkintojärjestelmiä entistä paremmiksi nimenomaan tutkimuspohjaisesti.

Kiitospuheessaan Ahola kuvasi sitä, kuinka väitöskirjan otsikossa mainittu rima tulee esiin monella tavoin hänen työssään: arvioijien tulee päättää, kummalle puolelle rimaa arvosana asettuu ja arvioijien välillä rima voi olla eri korkeuksilla. Lisäksi yhteiskunta asettaa kielitaidolle erilaisia rimoja, ja näin kielitaidon arvioinnilla on yhä suurempi valta yhteiskunnassa. Ahola peräänkuulutti jatkuvaa arviointiprosessin tarkastelua laadullisten ja määrällisten menetelmien avulla sekä arvioijien oman toiminnan reflektointia, jotta arviointi voisi olla mahdollisimman objektiivista. Lopuksi Ahola toivoi, että Kieliverkoston vuoden 2023 teema kielen ja vuorovaikutuksen arviointi muutoksessa tuo mukanaan vilkasta keskustelua arvioinnista ja sen merkityksestä yhteiskunnassa.

Väitöskirja “Rimaa hipoen selviää tilanteesta. Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä kielitaidon arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta” luettavissa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79505  

Tunnustus Sveriges Radio Finskalle

Sveriges Radio Finska on ruotsalainen radiokanava, joka lähettää uutisia ja ajankohtaisia ohjelmia laidasta laitaan päivittäin suomenkieliselle ja myös meänkieliselle väestölle. Ruotsissa on merkittävä suomenkielinen ja meänkielinen vähemmistö, sillä heitä on vajaa 500 000. Suomalaistaustaisia sen sijaan on yli 725 000. Suomen- ja meänkielinen radiokanava ylläpitää siis Ruotsissa merkittäviä vähemmistökieliä ja tarjoaa relevanttia tietoa juuri Ruotsissa asuville näitä kieliä osaaville. Sveriges Radio Finskan ohjelmia ja sisältöä seuraa yli 200 000 henkilöä päivittäin eri alustoilla radiossa, netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Suomesta lähetettäviä radiokanavia voi olla haastavaa kuunnella maailmalla, mutta Sveriges Radio Finska paikkaa tätä aukkoa, sillä kanava on kuunneltavissa ympäri maailmaa päivittäin. Esimerkiksi Kanadassa ulkosuomalaiset kuuntelevat Sveriges Radio Finskaa.

Radio on tehnyt työtä uutterasti jo pitkään, sillä tänä vuonna tulee täyteen jo 54 vuotta tämän suomenkielisen toimituksen perustamisesta. Suomenkielinen toimitus perustettiin Ruotsin radioon siis vuonna 1969, mutta oikeastaan historia on jo pidempi: suomenkielisiä ohjelmia alettiin lähettää jo kolmekymmentä vuotta aikaisemmin.

Palkintoa oli vastaanottamassa Sveriges Radio Finskan suunnittelupäällikkö Taneli Männikkö. Kiitospuheessaan Männikkö kertoi kaikista niistä elämän sävyistä, joita suomen kieleen Ruotsissa ja sen siirtämiseen sukupolvelta toiselle liittyy. Näitä sävyjä Sveriges Radio Finska on saanut olla mukana todistamassa ja välittämässä kuulijoilleen. Sveriges Radio Finska joutuu miettimään erityisesti kieltä ja sen soveltamista omassa monikielisessä ympäristössään: kuinka tukea ja käyttää kieltä niin, että suomen kielen rikkaus säilyisi jatkossakin. Radioaseman toiveena on, että kieli on tavoitettavissa, tunnistettavissa ja että jokainen tapa käyttää suomea Ruotsissa on aina arvostettava ja kunnioitettava tapa käyttää kieltä.

Lisätietoja Sveriges Radio Finskasta: https://sverigesradio.se/finska

Kieliverkostosta ja palkinnosta Sveriges Radio Finskan uutisissa:

****

Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus jatkavat Kari Sajavaaran rahaston vuonna 2007 aloittamaa työtä jakamalla professori Kari Sajavaaran nimeä kantavia tunnustuspalkintoja vuosittain muistoluennon yhteydessä. Palkintojen tarkoituksena on antaa tunnustusta tieteellisesti ansiokkaasta tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä soveltavan kielentutkimuksen alalla.

Lisätietoja

Tiedote luennosta: LINKKI TIEDOTTEESEEN

Kielikoulutuspolitiikan verkosto, kieliverkosto(at)jyu.fi