Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkinnot Ilmari Ivaskalle ja Toisto-menetelmän kehittäjille

Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkintoja ansiokkaasta soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tukemiseksi

Tunnustus Ilmari Ivaskalle

Kari Sajavaaran rahasto myöntää filosofian tohtori Ilmari Ivaskalle tunnustuspalkinnon (700 euroa) ansiokkaasta soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi.

Ilmari Ivaskan tutkimus on tieteellisesti ansiokas työ, jossa on kehitetty edistyneiden suomenoppijoiden akateemisen kielen tarkastelemiseen uusi tutkimusmenetelmä (avainrakenneanalyysi). Tutkimuksessaan hän soveltaa sitä useisiin toisen kielen oppimisen keskeisiin kysymyksiin: Miten edistyneen oppijan kieli eroaa syntyperäisen tuottamasta kielestä? Miten eri äidinkieliä puhuvien edistyneiden oppijoiden kielelliset tuotokset eroavat toisistaan? Millaisia muutoksia edistyneen oppijan kielessä tapahtuu ajan mittaan? Millaisia tarkemmin tarkasteltuna ovat avainrakenneanalyysin perusteella löydetyt erot ja miten niitä voidaan selittää?

Ilmari Ivaskan väitöskirjassa monen toisen kielen oppimisen alueen aiemman tutkimuksen haltuunotto on onnistunut erinomaisesti. Tulokset ovat uusia ja kiinnostavia ja sovellettavissa myös opetukseen. Kehitetyn aineistovetoisen korpusmenetelmän avulla löydetään ilmiöitä, joita ei ole aiemmin huomattu eikä siis tutkittu. Toisaalta löydetään myös ilmiöitä, joita on jo aiemmin tutkittu, joten aiemmat, eri menetelmillä saadut tutkimustulokset, saavat vahvistusta ja toisaalta tukevat tämän menetelmän käyttökelpoisuutta. Työ tarjoaa uuden näkökulman lingvistisen kompleksisuuden tutkimukseen. Edistyneiden suomenoppijoiden kieltä ei ole tutkittu juuri lainkaan, vaikka asiantuntijatason kielitaidon kehittämiseen on yhä enemmän tarvetta.

Ilmari Ivaska väitteli tohtoriksi Turun yliopistosta (Kieli‐ ja käännöstieteiden laitos, Suomen kieli ja suomalais‐ugrilainen kielentutkimus) vuonna 2015. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6204-4.

 

Tunnustus Toisto-menetelmän kehittäjille

Kari Sajavaaran rahasto myöntää Toisto-menetelmän kehittäjille tunnustuspalkinnon (700 euroa) yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä, jota työryhmä on tehnyt Suomen kieli sanoo Tervetuloa! -hankkeessa kehittämällä Toisto-menetelmäsivuston vastasaapuneiden turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetukseen.

Vuonna 2015 turvapaikanhakijatilanteeseen tarvittiin nopeaa reagointia, ja liikkeelle lähtikin suomalaisittain poikkeuksellisen laaja joukko vapaaehtoisia, jotka halusivat ohjata tulijoita suomen kielen saloihin, mutta tarvitsivat tukea työhönsä. Toisto-sivuston avulla tuokioita voi ohjata kuka tahansa suomea osaava ja se on räätälöity erityisesti turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen suomen kielen opetusta varten.

Metodi perustuu yhteisölliseen kielenoppimismalliin. Sen periaatteita ovat turvallinen ilmapiiri, rauhallinen eteneminen, opettajan apu ja puhumiskeskeisyys. Jokainen tuokio lähtee nollasta eikä kirjoitustaitoa edellytetä. Keskeistä on kuullunvarainen kieli ja puhutun mallin toistaminen. Materiaalissa on erilaisia suullisia kielenoppimistuokioita näytevideoineen ja ohjeineen. Kielenoppaan apuna on toinen henkilö eli ns. ”puhuva sanakirja”, joka siirtyy puheenvuorossa olevan opiskelijan vierelle ja jolta opiskelija saa tarvitessaan sanasto-avun välittömästi.

Menetelmäsivusto on laadittu huolellisesti ja se on helppo ottaa käyttöön. Se onkin saanut hyvän vastaanoton, ja sen käyttöön on jo koulutettu noin 700 vapaaehtoista opasta ja opettajaopiskelijaa 15 paikkakunnalla 26 koulutustilaisuudessa. Netissä on 14 opetustuokiota videoineen, ja uusia kokonaisuuksia on tulossa.  Sivustoa voi seurata Facebookissa, Instagramissa ja sen uutiskirjeen seuraajaksi voi liittyä.

Menetelmäsivuston laadintaa on johtanut yliopistonlehtori Maria Ahlholm Helsingin yliopistosta ja sen tekemiseen on osallistunut noin nelikymmenpäinen tekijäjoukko sisällöntuotannosta aina videoiden editointiin ja äänitekniikkaan. Palkinnon noutaa Ninni Lankinen, joka on ollut mukana Suomen kieli sanoo Tervetuloa! -hankkeessa sen syntyhetkistä asti ja kuuluu nyt hankkeen ohjausryhmään.

Toisto-menetelmään voi tutustua osoitteessa http://suomenkielisanootervetuloa.fi/

****

Kari Sajavaaran rahasto on perustettu Jyväskylän yliopistoon vuonna 2007. Rahaston tarkoituksena on palkita tieteellisesti ansiokkaasta tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä soveltavan kielentutkimuksen alalla.

Palkinnot jaettiin seitsemännellä Kari Sajavaara -muistoluennolla 20.1.2017. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän yliopistolla Seminariumin Vanhassa juhlasalissa S212 klo 12.00.

Lisätietoja:

Suomen kielen ja kulttuurin vieraileva lehtori Ilmari Ivaska, ilmari(at)uw.edu
Skandinavistiikan laitos, Washingtonin yliopisto, Yhdysvallat

Yliopistonlehtori Maria Ahlholm, maria.ahlholm(at)helsinki.fi, 02941 29609
Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Aineen- ja luokanopettajien koulutus

Suomi toisena kielenä -opettaja Ninni Lankinen, n.v.lankinen(at)gmail.com, 050 3265007, Stadin aikuisopisto

Tutkimuskoordinaattori Teija Kangasvieri, teija.kangasvieri(at)jyu.fi, 040 8053017
Kielikoulutuspolitiikan verkosto