Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto Toiminnallista ruotsia -raportista

Kielikoulutuspolitiikan verkoston asiantuntijatyöryhmä on antanut lausuntonsa ruotsin kielen opetuksen kehittämistä pohtineen työryhmän raportista Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:9).

Lue lausunto tästä.

Lisätietoja karita.mard-miettinen@jyu.fi