Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto tuntijakoesityksestä

Kielikoulutuspolitiikan verkoston asiantuntijatyöryhmä on antanut lausuntonsa työryhmän esityksestä perusopetuksen valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja tuntijaoksi.

Lue lausunto tästä.

Lisätietoja teija.kangasvieri@jyu.fi