Kieliparlamentti 2016: Pohjoismaissa tarvitaan laajaa näkemystä kielitaidosta

 

Lehdistötiedote 14.4.2016
Julaisuvapaa heti

Kieliparlamentti 2016:

Pohjoismaissa tarvitaan laajaa näkemystä kielitaidosta

Voimakkaasti lisääntyvä turvapaikanhakijoiden määrä ja sen seurauksena kasvava kielikoulutuksen tarve haastaa kaikkia Pohjoismaita ja niiden koulutus- ja kotoutumisjärjestelmiä. Meillä ei ole varaa olla integroimatta vasta maahan tulleita yhteiskuntiimme. Tämä ei ole vain koulutuskysymys, vaan yhteiskunnallinen, tasa-arvoon ja tulevaisuuteen liittyvä kysymys. Eri työtehtävissä ja ammateissa tarvitaan eritasoista kielitaitoa. Kaikissa Pohjoismaissa on jatkettava keskustelua siitä, mitä kielitaidolla tarkoitetaan, ja ovatko vaatimukset kohtuullisia. Yhteiskunnilta peräänkuulutetaan moninaisuuden ymmärtämistä ja moniulotteista käsitystä kielitaidosta.

Hyvät käytänteet jakoon!

Maahanmuuttajien kielikoulutuksen on otettava huomioon kaikki maahanmuuttajaryhmät, vastattava yksilön tarpeita ja hyödynnettävä yksilön olemassa olevaa osaamista. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Valtiolla ja kunnilla on vastuu kotoutumiskoulutuksen riittävästä järjestämisestä. Myös työ- ja elinkeinoelämän rooli kotouttamisessa kasvaa entistä tärkeämmäksi. Vuosien mittaan on luotu hyviä malleja kaikissa Pohjoismaissa. Ne on nyt otettava yhteiseen käyttöön.

Kaikki ovat kielenopettajia

Pohjoismaisissa opetussuunnitelmissa monikielisyys, kielitietoisuus ja kielikasvatus ovat keskeisiä tavoitteita. Jotta tärkeät tavoitteet jalkautuisivat käytänteiksi, jokaisen opettajan on hyvä tiedostaa roolinsa paitsi oman oppiaineensa sisältöjen opettajana, myös sen kielen opettajana. Tämä hyödyttää kaikkia oppilaita, ei pelkästään maahanmuuttajia.

Tuhannet vapaaehtoiset järjestävät turvapaikanhakijoille monenlaista toimintaa, jota järjestöt, kunnat ja yritykset tukevat. On tärkeää, että maahanmuuttajat ovat mukana aktiivisina toimijoina ja tuovat omaa asiantuntemustaan toimintaan. Tarvitaan luonnollisia kohtaamispaikkoja luokkahuoneiden ulkopuolella: jalkapallokenttiä, kirjastoja, keittiöitä, olohuoneita. Olemme kaikki kielellisiä resursseja toisillemme.

*****

Seitsemäs valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin 7.4.2016 Helsingissä. Parlamentin teema oli Pohjoismainen kielimaisema muutoksessa, ja sen järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa. Parlamenttiin osallistui Pohjoismaisen ministerineuvoston asiantuntijaryhmä Ekspertgruppen Nordens sprogråd ja 60 kielikoulutuksen asiantuntijaa.

 

Lisätietoja:

Tutkimuskoordinaattori Teija Kangasvieri, Kielikoulutuspolitiikan verkosto
teija.kangasvieri(at)jyu.fi, 040 8053 017

Projektisuunnittelija Sini Keinonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
sini.keinonen(at)minedu.fi, 0295 3 30145