Kieliverkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus lausuivat luonnoksesta Romanipoliittiseksi ohjelmaksi

Kielikoulutuspolitiikan verkosto on yhdessä Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Jyväskylän yliopisto) kanssa lausunut Romaniasiain neuvottelukunnan luonnoksesta Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018–2022) 31.1.2018 verkkopalvelussa lausuntopalvelu.fi.

Lausunnon yhteenveto

Suomen romanipoliittiselle ohjelmalle on selkeä tarve, sillä romaniyhteisön osallisuutta ja asemaa on kehitettävä. Ohjelmaluonnos sisältää kuitenkin vielä joitakin puutteita: tutkimuksen ja seurannan osuutta on lisättävä, jotta päätöksiä ja toimia voidaan pohjata tutkittuun tietoon. Tämän lisäksi kielen elvytystyötä ja asemaa on vahvistettava ja kielenopetusta on kehitettävä systemaattisesti. Kielikoulutuksen ja kielikoulutuspolitiikan näkökulmia on tuotava jatkossa entistä vahvemmin esille sekä romaniyhteisössä että sidosryhmäyhteistyössä, ja romanikieli tulee huomioida yhdenvertaisena muiden kielten rinnalla esimerkiksi kansallista kielivarantoa kehitettäessä. Jo olemassa olevia verkostoja on hyödynnettävä aiempaa vahvemmin, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: https://www.kieliverkosto.fi/fi/toiminta/lausunto_romaniasiain_neuvottelukunnan_luonnoksesta_romanipoliittiseksi_ohjelmaksi_solki_kieliverkosto_310118.pdf