Kieliverkoston koordinaattori vieraana IKI-hankkeen podcastissa

Kieliverkoston koordinaattori Erja Kilpeläinen (o.s. Kyckling) vieraili keväällä 2021 IKI-hankkeen podcastissa. IKI-hanke eli Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi -hanke on vuosien 2018-2021 aikana kartoittanut kielikasvatuksen pedagogisia innovaatioita varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun ja edistää kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria.

Monikielistä Suomea käsitellyt podcast-jakso julkaistiin maanantaina 9.8.2021. Jaksoa kuvataan tällä tavalla:

Monikielinen Suomi

Millainen on monikielinen Suomi, entä miten monikielisyys näkyy varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa? Jaksossa keskustellaan monikielisyyden ilmiöstä ja sitä tukevista sekä siihen vaikuttavista asioista. Tea Kangasvieren ja Liisa Lempelin kanssa näistä aiheista keskustelevat projektitutkija, väitöskirjatutkija Anu Palojärvi sekä projektitutkija, Kieliverkoston koordinaattori Erja Kilpeläinen (o.s. Kyckling). He jakavat myös materiaaleja monikielisyyden teemaan liittyen.

IKI-podcast_sitaatti

Monikielisestä Suomesta julkaistiin myös kaksi muuta jaksoa, toinen ruotsiksi ja toinen englanniksi:

Flerspråkiga Finland

I det här poddavsnittet diskuterar specialforskare Lotta Forsman från Åbo Akademi i Vasa med klassläraren Jenny Ek och doktoranden Laura Olesen under temat Flerspråkiga Finland, med särskild fokus på flerspråkigheten i finlandssvenska skolor. Temat behandlas både utgående från forskning och deltagarnas praktiska erfarenheter av undervisning i flerspråkiga klassrum där elevernas språk är skolspråket svenska och ett annat hemspråk än svenska eller finska. I avsnittet behandlas bl.a. betydelsen av elevernas språkliga identitet, hur man kan arbeta med språklig medvetenhet i klassen och möjligheter för samarbete mellan klasslärare och modermsålslärare som stöd för flerspåkiga elevers språkliga utveckling.

Multilingual Finland

In this IKI podcast episode in English, heritage language teacher Wikanda Timonen chats with senior lecturers Leila Kääntä and Josephine Moate. Through the podcast episode, the participants reflect on multilingualism from professional, pedagogical and personal perspectives.

 

Kuuntele täältä jaksoja monikielisestä Suomesta kolmella kielellä: https://open.spotify.com/show/0d3RACMZQ3M3Skd9Dssn81…

Jaksot ovat kuunneltavissa myös Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä tekstitettyinä: https://m3.jyu.fi/…/hank…/iki-hanke/kiel-t-en-paalla-podcast

Kuuntele myös podcastin muut jaksot!

Lisätietoja IKI-hankkeesta ja podcastista

https://www.ikihanke.fi/

https://kielikampus.jyu.fi/fi/kielikampuksen-toiminta/kielten-paalla-podcast