Kieliverkoston strategia vuosille 2021-2024 julkaistu

Tiedote 22.6.2021

Valtakunnallinen Kielikoulutuspolitiikan verkosto eli Kieliverkosto on ottanut käyttöön uuden strategian neljännelle toimintakaudelleen eli vuosille 2021-2024. Strategian ovat laatineet Kieliverkoston vastuulliset tutkijat sekä valtakunnallinen ohjausryhmä, joka aloitti toimintansa vuoden 2021 alusta.  

Strategiassa määritellään Kieliverkoston perustehtävät, arvot ja toimintamuodot sekä tavoitteet, joita tulevina vuosina edistetään. Strategia pohjautuu aiempien toimintakausien strategiaan, koska monet vakiintuneet toimintatavat, tapahtumat ja arvot on todettu hyviksi. Uudistetussa strategiassa on kuitenkin pyritty huomioimaan yhteiskunnan muutos sekä ohjausryhmänkin heijastama monipuolisempi kielikoulutuskentän edustus. Strategiatyötä seurataan ja täsmennetään vuosittain toimintasuunnitelmissa.  

Kieliverkosto on kansallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Kieliverkostoa koordinoidaan Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa, ja toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Strategia 2021-2024 on luettavissa kokonaisuudessaan Kieliverkoston verkkosivulla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/verkosto/strategia-2021-2024  

Kieliverkosto toivottaa kaikille rentouttavaa kesää!

Lisätietoja:  

Kieliverkosto

www.kieliverkosto.fi

kieliverkosto(at)jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto