Kieliverkoston vuoden 2018 teema on Kielet kunnissa

Tiedote 2.2.2018

Verkoston tavoitteita ja arvoperustaa toteutetaan vuosittain vaihtuvien teemojen avulla. Vuoden 2018 teemana on Kielet kunnissa. Halusimme  nostaa kunnat tarkastelun kohteeksi, sillä kunnissa tehdään monenlaista kielikoulutuspoliittista toimintaa.

Tällä hetkellä käynnissä on monia valtakunnallisia hankkeita, kuten kieltenopetuksen varhentaminen ja toisen kotimaisen kielen kokeilu, jotka vaikuttavat kielikoulutukseen nimenomaan kuntatasolla. Tämän lisäksi professori Riitta Pyykön selvitys kansallisesta kielivarannosta sisältää paljon kuntien toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia.

Kunnilla on erilaiset resurssit ja strategiset tavoitteet kielikoulutuksen järjestämisessä. Tavoitteemme on tänä vuonna tarkastella kuntien kielikoulutusta ja kielitarjontaa varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, toisella asteella ja vapaassa sivistystyössä. Kunnilla on myös merkittävä rooli kotouttamisessa ja maahanmuuttajien kielikoulutuksessa. Yksikään kunta ei elä umpiossa ja siksi haluamme toiminnassamme esitellä hyviä käytänteitä monikielisyyden edistämisestä myös työ- ja elinkeinoelämässä ja järjestöissä. Myös maakuntauudistus siintää horisontissa. Miten maakuntauudistuksessa huomioidaan kielikoulutuksen laaja kenttä?

Järjestämme teemavuoden aiheisiin liittyviä seminaareja ja työpajoja. Kari Sajavaara -muistoluennolla 12.1.2018 professori Riitta Pyykkö valotti suosituksia monikielisyyden ja kielivarannon edistämiseksi. Luennon voi katsoa osoitteessa https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/solki/kieliverkosto/kari-sajavaara-muistoluento-18.1.2011/12-1.2018. Ota yhteyttä Kieliverkostoon, jotta saat polkuavaimen tallenteeseen.

Suurimpana tapahtumana verkosto järjestää huhtikuussa valtakunnallisen Kieliparlamentin, johon kutsutaan asiantuntijoita keskustelemaan ja laatimaan kannanotto laajalle joukolle kielikoulutuspolitiikan päättäjiä ja sidosryhmiä. Tämän lisäksi Kieliverkosto huomioi teemavuoden Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden artikkeleissa. Käy katsomassa myös, mitä mieltä Tassu ja Tiu ovat kieltenoppimisesta!

Voit ehdottaa Kieliverkostolle teemaan liittyviä tapahtumia, toimijoita ja keskustelunaiheita, joita voidaan ottaa esille esimerkiksi Kieliparlamentissa tai muussa toiminnassa vuoden aikana. Lisäksi voit tarjota verkoston verkkolehteen teemaan liittyviä artikkeleita. Yhteydenottolomake ja yhteystiedot ovat sivun alalaidasta.

Aiempia teemavuosia ovat olleet monikielisyys (2010), työelämän kieli- ja viestintätaidot (2011), opettajankoulutus (2012), vähemmistöt (2013), osaaminen (2014), kielikoulutus ja talous (2015), verkostot ja yhteistyö (2016) sekä yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyys (2017).