Kieliverkoston vuoden 2019 teema on Kielitietoinen ammattikoulutus

Tiedote 4.2.2019 

Verkoston tavoitteita ja arvoperustaa toteutetaan vuosittain vaihtuvien teemojen avulla. Vuoden 2019 teemana on kielitietoinen ammattikoulutus. Ammatillinen koulutus on kohdannut suuria myllerryksiä viime vuosina. Esimerkiksi ammatillista koulutusta koskeneet leikkaukset ja ammatillisen koulutuksen reformi ovat saaneet paljon tilaa mediassa. Reformin myötä opiskelu ja oppiminen tulevat olemaan aiempaa henkilökohtaisempia ja työelämälähtöisempiä prosesseja. Suuret muutokset herättävät monia käytännön opetustyöhön liittyviä kysymyksiä, joihin opettajat etsivät kiivaasti vastauksia. Lisäksi tutkimusta ammatillisesta koulutuksesta tarvitaan lisää.

Uudistusten keskellä on oleellista kiinnittää huomiota kielen ja kielikoulutuksen rooliin tässä kaikessa. Mitä kielellisiä tarpeita talonrakentajilla tai rekkakuskeilla on monikansallisissa ja monikielisissä työyhteisöissä? Millaista on riittävä kielitaito parturi-kampaajan tai vartijan arjessa? Miten kielitaito ja monikielisyys huomioidaan opinnoissa ja ammatillisen osaamisen näytöissä? Millaista tukea työharjoittelija, opiskelija ja työntekijä tarvitsevat saavuttaakseen eväät jatko-opintoihin ja yhdenvertaisen kielellisen jäsenyyden työyhteisössään? Miten (maahanmuuttaja)opiskelijoita voidaan ohjata työpaikoilla kielitietoisesti, jotta oppimiselle luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet? Näkemys kielestä viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnallisen osallistumisen välineenä sekä uuden tiedon ja oppimisen rakentajana on ymmärrettävä ei vain kieltenopettajien ja -tutkijoiden piirissä vaan laajemminkin ammatillisen koulutuksen kentällä.

Teemavuosi avattiin Kari Sajavaara -muistoluennolla 18.1.2019, jossa apulaisprofessori Dorte Lønsmann (Copenhagen Business School) tarkasteli teollisuustyöpaikkojen monikielisyyttä ja pakolaisten kielikoulutusta otsikolla Language and work in transnational settings: Policies and practices. Luento on katsottavissa Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/solki/kieliverkosto/kari-sajavaara-muistoluento-18.1.2011/18-1.2019. Ota yhteyttä Kieliverkostoon saadaksesi polkuavaimen tallenteeseen.

Teemavuoden aikana järjestetään erilaisia tapaamisia ja vierailuja ammatilliseen koulutukseen liittyen. Huhtikuussa verkosto järjestää jälleen valtakunnallisen Kieliparlamentin, johon kutsutaan asiantuntijoita keskustelemaan ja laatimaan kannanotto laajalle joukolle kielikoulutuspolitiikan päättäjiä ja sidosryhmiä. Tämän lisäksi Kieliverkosto huomioi teeman Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehdessä. Esimerkiksi helmikuun 2019 numero on omistettu kokonaan eri näkökulmille ammatilliseen koulutukseen.

Voit vinkata Kieliverkostolle teemaan kytkeytyviä tapahtumia, toimijoita ja keskustelunaiheita, joita voidaan ottaa esille esimerkiksi Kieliparlamentissa tai muussa toiminnassa vuoden aikana. Lisäksi voit tarjota verkoston verkkolehteen teemaa käsittelevää artikkeliasi – kirjoita vaikka yhdessä työkavereidesi kanssa!

Aiempia teemavuosia ovat olleet monikielisyys (2010), työelämän kieli- ja viestintätaidot (2011), opettajankoulutus (2012), vähemmistöt (2013), osaaminen (2014), kielikoulutus ja talous (2015), verkostot ja yhteistyö (2016), yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyys (2017) sekä kielet kunnissa (2018).