Kieliverkoston vuoden 2020 teema on Suomen kielivaranto

Tiedote 30.1.2020

Kieliverkoston tavoitteita ja arvoperustaa toteutetaan vuosittain vaihtuvien teemojen avulla. Vuoden 2020 teemana on Suomen kielivaranto.  

Suomen kielivarannosta on oltu huolissaan jo monia vuosia. Esimerkiksi suomenkielisessä perusopetuksessa ja toisella asteella opiskellaan pääasiassa englantia ja ruotsia, kun taas muita kieliä opiskellaan hyvin vähän. Kieltenopiskelun on todettu eriarvoistuvan ja luokkaistuvan, ja kieltenopiskelun saavutettavuus on herättänyt keskustelua. Lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajien monikielisyyttä ei huomioida riittävästi koulutuksessa.  

Kielivarantoon liittyy monia ajankohtaisia näkökulmia. Kieltenopetuksen varhentaminen on käynnistynyt vuoden 2020 alusta. Se on johtanut myönteiseen kehitykseen, esimerkiksi kieltenopetuksen pedagogiikan ja opettajien perus- ja täydennyskoulutusten kehittämiseen. Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen on huomattu heijastuvan lukioihin, sillä lyhyiden kielten valinnat ovat vähentyneet rajusti. Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen kehittämiseen on jo kiinnitetty enemmän huomiota kuin aiemmin, mutta isot ratkaisut, esimerkiksi opettajien kelpoisuuden määrittely, ovat vielä tekemättä. Kielikoulutukseen liittyvät teemat näkyvät myös hallitusohjelmassa. Kieliverkosto toivoo niiden näkyvän myös koulutuspoliittisessa selonteossa.  

Teemavuonna 2020 Kieliverkosto kiinnittää huomiota suomalaiseen kielivarantoon ja siitä keskustellaan monella foorumilla. Kieliverkosto tarkastelee sitä, miten vuonna 2017 julkaistun Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksen kehitysehdotuksista on edetty ja miten kielikoulutusta on kehitetty viime vuosina. Myös koulutuspoliittisen selonteon valmistelua seurataan.  

Teemavuosi avattiin Kari Sajavaara -muistoluennolla 17.1.2020, jossa tutkimusprofessori Taina Saarinen (Koulutuksen tutkimuslaitos, JYU) valotti Suomen kielikoulutuspolitiikan historiallisia kerrostumia, nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia. Luentoa kommentoi yleisen historian professori Pasi Ihalainen (Historian ja etnologian laitos, JYU). Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä osoitteessa: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/solki/kieliverkosto/kari-sajavaara-muistoluento-18.1.2011/17-1.2020. Pyydä tallenteen polkuavain osoitteesta kieliverkosto(at)jyu.fi.  

Huhtikuussa verkosto järjestää valtakunnallisen Kieliparlamentin, johon kutsutaan asiantuntijoita keskustelemaan kielivarannosta. Lisäksi teema näkyy Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehdessä, esimerkiksi maaliskuun 2020 teemanumerossa. 

Aiempia teemavuosia ovat olleet monikielisyys (2010), työelämän kieli- ja viestintätaidot (2011), opettajankoulutus (2012), vähemmistöt (2013), osaaminen (2014), kielikoulutus ja talous (2015), verkostot ja yhteistyö (2016), yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyys (2017), kielet kunnissa (2018) ja kielitietoinen ammattikoulutus (2019). 

Lisätietoja:

Kieliverkosto

kieliverkosto(at)jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto