Kieliverkoston vuoden 2022 teemaksi Kieli, koulutus ja teknologia

Tiedote 17.1.2022

Kieliverkoston tavoitteita ja arvoperustaa toteutetaan vuosittain vaihtuvien teemojen avulla. Vuoden 2022 teemaksi on valittu Kieli, koulutus ja teknologia

Teknologian kehittyminen ja arjen digitalisaatio koskettavat jokaista kielenkäyttäjää iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Kieltenopetuksessa hyödynnetään erikielisiä medioita, multimodaalisia materiaaleja sekä erilaisia sähköisiä oppimisalustoja ja sovelluksia. Kieliä opitaan älypuhelimilla, verkkokursseilla, virtuaalivaihdoissa ja pelaamalla. Koronapandemia on pakottanut kehittämään vauhdilla etä- ja hybridiopetukseen sopivia käytänteitä, pedagogiikkaa ja alustoja jokaisella koulutusasteella, eivätkä oppiminen ja opetus ole enää yhteen paikkaan sidottuja tapahtumia. Kieliteknologia, esimerkiksi konekääntäminen ja automaattinen puheentunnistus, yleistyvät, mutta jatkossakin varmasti tarvitaan ihmistä ja kasvokkaista vuorovaikutusta.

Kieli, koulutus ja teknologia kytkeytyvät yhteen siis monella ajankohtaisella tavalla. Digitalisaatio ja teknologian kehittäminen näkyvät myös koulutuspoliittisessa ohjailussa ja koulutusjärjestelmän jatkuvassa kehittämisessä. Nykyisessä hallitusohjelmassa huomioidaan digitalisaatio läpileikkaavana teemana eri koulutusasteilla, ja esimerkiksi korkeakoulujärjestelmää on tavoitteena kehittää jatkuvan oppimisen alustaksi, jossa voidaan joustavasti ylittää organisaatiorajat ja maantieteelliset rajoitukset. (Kieli)koulutuksen tarkastelu ja kehittäminen teknologian ja digitalisaation näkökulmasta on välttämätöntä, jotta voidaan vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan esimerkiksi jatkuvaa tietojärjestelmien mutta myös opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämistyötä.

Kielikoulutuksen suhteesta teknologiaan tarvitaan yhteistä keskustelua, esimerkiksi tällaisista kysymyksistä:

  • Miten digitalisaatio ja teknologia vaikuttavat kielten oppimiseen ja opetukseen tai vähemmistökielten elvytykseen?

  • Miten digitalisaatio vaikuttaa lukemiseen ja kirjoittamiseen? Mikä on teknologian ja monilukutaidon suhde?

  • Hyödynnetäänkö teknologiaa kielikoulutuksessa ja sen kehittämisessä tarkoituksenmukaisesti, ja onko sen käyttö kielitietoista ja saavutettavaa kaikille?

  • Onko kielten käyttäjillä ja opettajilla riittävästi teknologiaan liittyvää osaamista, ja lisääkö teknologian hyödyntäminen oppimismotivaatiota?

  • Miten digitalisaatio vaikuttaa arviointiin?

Vuoden 2022 aikana teemaa tarkastellaan Kieliverkostossa laajasti. Teemavuoden alussa järjestetään 21.1.2022 Kari Sajavaara –muistoluentowebinaari, jonka pääpuhujana on akatemiatutkija Carita Kiili Tampereen yliopistosta. Luennon otsikko on Internet lukemisen ympäristönä: Kielen rikkaus ja riskit. Ilmoittautuminen on auki 19.1. asti – tule linjoille!

Huhtikuussa verkosto järjestää valtakunnallisen Kieliparlamentin, johon kutsutaan asiantuntijoita keskustelemaan kieleen, koulutukseen ja teknologiaan liittyen. Lisäksi teema näkyy Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehdessä. Teemaa käsittelevän toukokuun verkkolehden kirjoituskutsu julkaistaan tammikuussa 2022. Lisäksi Kieliverkosto alkaa julkaista Puhutaan kielikoulutuksesta! -podcastia kevään aikana – teemaa tullaan sivuamaan myös podcastissa.

Kieliverkoston viimeisimmät teemavuodet ovat olleet Suomen kielivaranto (2020 ja 2021), kielitietoinen ammattikoulutus (2019), kielet kunnissa (2018), sekä yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyys (2017).

Lisätietoja

Kieliverkosto

www.kieliverkosto.fi

kieliverkosto(at)jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto