Kieliverkostossa tapahtuu

Puhutaan kielikoulutuksesta! -podcastin 2. kausi alkaa – ota kuunteluun!

Kieliverkosto julkaisi keväällä 2022 ensimmäisen kauden Puhutaan kielikoulutuksesta! -podcastia, joka on podcast kaikille kielten oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneille. Nyt alkaa toinen kausi! Toisen kauden jaksoissa käsitellään muun muassa kielten oppimista pelaamisen, aivojen ja arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi sukelletaan lukemiseen ja kielitietoiseen ammatilliseen koulutukseen.

Kieliverkosto lausui määräysluonnoksesta "Muulla kuin koulun opetuskielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittaminen"

Millaista kielitaitoa opettajalta tulisi vaatia kielikylvyssä tai kaksikielisessä opetuksessa? Pitääkö opettajalta vaatia samanlaista kielitaitoa, oli kyseessä sitten laajamittainen tai suppeampi kaksikielinen opetus? Kieliverkosto otti asiaan kantaa lausunnossaan koskien Opetushallituksen määräysluonnosta.

Kari Sajavaara -tunnustuspalkinnot FT Minna Intke-Hernandezille ja Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytyshankkeelle

Kari Sajavaara -muistoluennon yhteydessä 21.1.2022 Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät kaksi tunnustuspalkintoa. Palkinnot myönnettiin FT Minna Intke-Hernandezille tieteellisesti ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatutkimuksesta sekä Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytyshankkeelle kielikoulutuksen saralla tehdystä, yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä.

Kriittinen lukutaito tärkeä työkalu nuorille internetin rikkaassa maailmassa – Carita Kiili Kari Sajavaara -muistoluennolla 2022

Kieliverkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus järjestivät kahdennentoista Kari Sajavaara -muistoluennon 21.1.2022 webinaarina. Tilaisuuden pääpuhuja oli akatemiatutkija Carita Kiili (Tampereen yliopisto). Luennon otsikko oli Internet lukemisen ympäristönä: Kielen rikkaus ja riskit. Tilaisuus oli omiaan käynnistämään Kieliverkoston teemavuoden 2022, jonka teemana on Kieli, koulutus ja teknologia. Tilaisuutta oli seuraamassa n. 100 henkeä.

Kielivaranto. Nyt! -selvitys esittelee Suomen kielikoulutuksen nykytilannetta

Kielikoulutuspolitiikan verkosto on tänään julkaissut Kielivaranto. Nyt! -selvityksen, jossa tarkastellaan Suomen kielikoulutuksen tilaa Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksen (2017) jälkimainingeissa. Mitä kielikoulutuksesta ajattelevat kieltenopettajat, varhaiskasvattajat, kunnat, rehtorit, korkeakoulut ja opetushallinnon asiantuntijat?

Kari Sajavaara -tunnustuspalkinnot FT Tuuli Fromille ja Tampereen kaupungin Kieliä kehiin! -hankkeelle

Kari Sajavaara -muistoluennon yhteydessä 25.1.2021 Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät kaksi tunnustuspalkintoa. Palkinnot myönnettiin FT Tuuli Fromille tieteellisesti ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatutkimuksesta sekä Tampereen kaupungin Kieliä kehiin! -hankkeelle kielikoulutuksen saralla tehdystä, yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä.

Runot tutkittavien ääniä vahvistamassa ja arkipäivän rasismia paljastamassa – Sofía Chaparro Kari Sajavaara -muistoluennolla 2021

Kieliverkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus järjestivät yhdennentoista Kari Sajavaara -muistoluennon 25.1.2021 webinaarina. Tilaisuuden pääpuhuja oli Assistant Professor, PhD Sofía Chaparro (University of Colorado Denver). Luennon otsikko oli Searching for Dignity through Antropoesía: Centering the Voices of Minoritized Speakers in Language Education Research and Practice. Tilaisuutta oli seuraamassa n. 60 henkilöä.

Kari Sajavaara -tunnustuspalkinnot Anna von Zansenille ja Aleksis Salusjärvelle

Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät kaksi professori Kari Sajavaaran nimeä kantavaa tunnustuspalkintoa muistoluennon yhteydessä perjantaina 17.1.2020. Toinen palkinto myönnettiin ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta ja toinen yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä kielikoulutuspolitiikan ja soveltavan kielitieteen alalla.

Kielikoulutusta ei uudisteta ilman yhteiskunnan tarkastelua – Taina Saarinen piti Kari Sajavaara -muistoluennon 17.1.2020

Kymmenes Kari Sajavaara -muistoluento pidettiin 17.1.2020 Jyväskylän yliopistolla. Pääpuhujana tilaisuudessa oli tutkimusprofessori Taina Saarinen (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto), joka luennoi kielen ja kielikoulutuksen historiallisesta poliittisuudesta, kielikoulutuksen uudistumistarpeista sekä kansallisista ja globaaleista jännitteistä kielikoulutuksessa. Luentoa kommentoi yleisen historian professori Pasi Ihalainen Jyväskylän yliopistosta.

Kari Sajavaara -tunnustuspalkinnot Maiju Strömmerille ja professori Hannele Dufvalle

Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät kaksi Kari Sajavaara -tunnustuspalkintoa muistoluennon yhteydessä perjantaina 18.1.2019. Toinen palkinto myönnettiin ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta ja toinen yhteiskunnallisesti merkittävästä elämäntyöstä kielikoulutuspolitiikan ja soveltavan kielitieteen alalla.

Kari Sajavaara -tunnustuspalkinnot Linda Bäckmanille ja Kuurojen Liiton Koko Suomi viittoo! -kampanjalle

Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät kaksi Kari Sajavaara -tunnustuspalkintoa muistoluennon yhteydessä perjantaina 12.1.2018. Toinen palkinto myönnettiin ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta ja toinen yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä viittomakielen näkyvyyden ja tunnettuuden edistämiseksi.