Kirjoittajakutsu: Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden teemanumero ”Kestävän kehityksen tavoitteet kielikoulutuksessa” (joulukuu 2024)

Hyvä kollega!

Kestävä kehitys ja kielikoulutus on valikoitunut Kieliverkoston vuoden 2024 teemaksi. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella Eettisesti kestävä kielten opetus -hankkeessa (EKKO) aihetta on tutkittu vuodesta 2021 alkaen. EKKO-tutkimusryhmä on kokoamassa Kieliverkoston verkkolehteä Kieli, koulutus ja yhteiskunta (https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals) varten teemanumeroa kestävän kehityksen roolista ja toteutumisesta kieltenopetuksessa työnimellä ”Kestävän kehityksen tavoitteet kielikoulutuksessa”.

Lehti on yleistajuinen julkaisu, jonka kohderyhmänä ovat kieltenopettajat, erilaiset kielialan sidosryhmät ja eri tasojen päätöksentekijät. Tiedustelemme sinulta, olisitko halukas osallistumaan teemanumeroon omalla artikkelilla.

Artikkelin pituus on 2–4 liuskaa ja enintään 2000 sanaa. Toivoisimme, että voisit kirjoittaa kestävän kehityksen toteutumisesta kieltenopetuksessa valitsemastasi näkökulmasta. Voit esimerkiksi raportoida omasta opetuskokeilustasi, johon kestävän kehityksen tavoitteet yhdistyvät aihepiirin tai opetusmenetelmien kautta. Voit myös pohtia kestävän kehityksen aihepiirien merkitystä kieltenopetuksessa omien kokemustesi kautta. Aiheet voivat liittyä vapaasti kestävyyden sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen ja ekologiseen ulottuvuuteen, tai käsitellä koko aihepiiriä laajemmin. Tässä alkuvaiheessa toivoisimme, että voisit ilmoittaa halukkuudestasi kirjoittaa lehteen ja kertoa lyhyesti valitsemastasi aihepiiristä.

Aikataulumme on seuraava:

  • Ilmoittautuminen: 15.8. mennessä (projektitutkija Soila Merijärvelle, sotumer@utu.fi tai Minna Maijalalle minmai@utu.fi.)
  • Artikkelin ensimmäinen versio kommentointia varten: 1.10. mennessä
  • Kommentit: Lokakuun aikana toimittajilta
  • Korjaukset marraskuussa
  • Julkaisu 2.12.2024

Iloitsemme jo kovasti ehdotuksestasi!

 

EKKO-tutkimusryhmän puolesta

Minna Maijala

 

********************** Minna Maijala FT, KT, professori, Ph.D., Ed.D., professor Kieli- ja käännöstieteiden laitos, School of Languages and Translation Studies Turun yliopisto, University of Turku Office: Arcanum B 361, Arcanuminkuja 1, FIN-20014 Turku Tel. +358 (0) 29 450 3350, +358 (0) 50 428 5604