Mitä on monikielisyys teollisuustyöpaikoilla? – Kari Sajavaara -muistoluento 2019

Pe 18.1.2019 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminarium

Apulaisprofessori Dorte Lønsmann (Copenhagen Business School) käsitteli Kari Sajavaara -muistoluennossaan kielen roolia ja työelämän kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta teollisuustyöpaikkojen kontekstissa otsikolla Language and work in transnational settings: Policies and practices.

Lønsmann on tutkinut erityisesti maahanmuuttajien kielenkäyttöä työpaikoilla, esimerkiksi varastotyöntekijöiden monikielistä toimintaa. Luennossaan hän toi selkeästi esille sen, miten yritysten kansainvälistyessä yrityskieleksi saattaa vaihtua englanti. Tällainen kielipolitiikka suosii yritysten hallinto- ja  johtotehtävissä olevia. Kuitenkaan pelkän englannin käyttö ei useinkaan ole todellisuutta teollisuustyöpaikkojen arjessa. Kielet järjestäytyvät hierarkiaan: tanska, englanti, saksa ja elekieli, eikä esimerkiksi rekkakuskien monikielisyyttä tunnisteta.

Tällä hetkellä Lønsmann tutkii Tanskaan tulleiden pakolaisten työelämälähtöistä kielikoulutusta. Kielikoulutukseen yhdistetään usein työharjoittelua, mutta harjoittelupaikat eivät useinkaan vastaa maahanmuuttajien taustakoulutusta tai toiveita tulevaisuuden ammatista. Maahanmuuttajat sosialisoidaan matalasti koulutetuille aloille, mikä marginalisoi heitä entisestään. Kansallisen kielen taitoa markkinoidaan “ihmepillerinä” eli avaimena työelämään, vaikka todellisuudessa maahanmuuttajat kohtaavat monenlaisia muitakin esteitä.

Muistoluentoa kommentoi professori Daniel Perrin (Zurich University of Applied Sciences), joka toimii soveltavan kielentutkimuksen maailmanjärjestö AILAn puheenjohtajana. Hän toi puheenvuorossaan esiin tutkimuksen ja käytännön yhdistämisen tarpeellisuuden mutta myös sen haasteita. Soveltava kielentutkimus kytkeytyy vahvasti yhteiskunnallisiin kysymyksiin, minkä takia tutkijan täytyy olla vuorovaikutuksessa tutkittavien ja yhteiskunnan kanssa. Tutkimustulokset on vietävä takaisin kentälle, jotta voidaan tuottaa kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisen muutoksen tueksi.

Tilaisuudessa jaettiin myös kaksi Kari Sajavaara -tunnustuspalkintoa. Tunnustuspalkinnon ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta sai joulukuussa 2017 väitellyt Maiju Strömmer, ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta elämäntyöstä palkittiin Jyväskylän yliopiston pitkäaikainen soveltavan kielitieteen professori Hannele Dufva.

Professori Kari Sajavaara (1938–2006) oli monipuolinen tutkija soveltavan kielentutkimuksen ja aktiivinen toimija kielikoulutuspolitiikan alalla. Tehtyään pitkän uran Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitoksella hän siirtyi vuonna 1996 Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajaksi, mistä hän jäi eläkkeelle vuonna 2003. Sajavaara oli myös kansainvälisesti tunnustettu verkostoituja ja European Language Councilin perustajajäsen.

Tilaisuuden järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Tallenne muistoluennosta on katsottavissa Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/solki/kieliverkosto/kari-sajavaara-muistoluento-18.1.2011/18-1.2019. Pyydä tallenteen polkuavain osoitteesta kieliverkosto(at)jyu.fi.

 

Lisätietoja tapahtumasta, puhujien esittelyt ja puheenvuorojen abstraktit