Ohjeistus Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteen viittaamiseksi

Tiedote 8.3.2018

Kieliverkosto on päättänyt selkiyttää Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden artikkeleihin viittaamista. Koska verkkolehteä luetaan ja siihen viitataan paljon, haluamme tällä uudistuksella helpottaa lehden käyttöä lähdeaineistona. Tähän asti verkkolehden artikkeleihin ei ole ohjeistettu viittaamaan tietyllä tavalla, mikä on johtanut moninaisiin tapoihin viitata niihin esimerkiksi ilmestymispäivämäärän tai -kuukauden mukaan.

Verkkolehden maaliskuun 2018 numerosta eteenpäin verkkolehden artikkeleiden yhteyteen lisätään APA-tyylinen ohjeistus artikkeliin viittaamiseksi. Ohjeistus löytyy jatkossa verkkosivuilta oikeanpuoleisesta sivupalkista artikkelin otsikon vierestä.

Artikkeleihin viitataan tällä mallilla:

Sukunimi, A. & Sukunimi, B. (VUOSI). Artikkelin nimi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, VUOSIKERTA(LEHDEN NUMERO). Saatavilla: LINKKI

Viittaamisohjeita ei ole päivitetty takautuvasti verkkolehdessä vuosina 2010–2017 ilmestyneisiin artikkeleihin. Kieliverkosto toivoo kuitenkin, että tästä eteenpäin kaikkiin verkkolehden artikkeleihin viitataan merkitsemällä viitteeseen lehden vuosikerta ja numero. Maaliskuun 2018 numeroa vanhempiin artikkeleihin viitatessasi voit käyttää apunasi Kieliverkoston sivuilta löytyvää listausta aiemmista vuosikerroista ja lehden numeroista.

Ohjeet viittaamiseen ja listaus vuosikerroista löytyvät osoitteesta https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/verkkolehden-artikkeleihin-viittaaminen.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2010, ja vuonna 2018 ilmestyy verkkolehden 9. vuosikerta.