Seminaari kielikoulutuksen saavutettavuudesta peruskoulussa 28.11.2019 Jyväskylässä - Symposium on access to language education, November 28, 2019 Jyväskylä

(English version below)

***

Tervetuloa seminaariin kielikoulutuksen saavutettavuudesta peruskoulutuksessa torstaina  28.11.2019!

Seminaarissa tarkastellaan 4.11. julkaistun raportin ”Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa perusopetuksessa. Pääsyn, mahdollistumisen ja arvon näkökulmia” (Kyckling, Vaarala, Ennser-Kananen, Saarinen & Suur-Askola, 2019) keskeisten tulosten ja ehdotusten avulla suomalaisen ja pohjoismaisen kielikoulutuksen saavutettavuuden keskeisiä kysymyksiä. Saavutettavuutta ei tarkastella vain kielikoulutukseen pääsyn, vaan myös kielenoppimisen mahdollistumisen ja kielikoulutuksen arvon näkökulmista. Raportti on ladattavissa osoitteesta https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut  

Ilmoittautuminen symposiumiin on auki osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/093A45008B13BCCD.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 22.11.

Seminaari on kaksikielinen (suomi-englanti).

Ohjelma:

torstai 28.11.  Vanha juhlasali S212, Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäki

9.00-11.30

 • Tervetuliaissanat: Taina Saarinen
 • Raportin “Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa peruskoulutuksessa” esittely: Erja Kyckling ja Heidi Vaarala
 • Pohjoismaisia näkökulmia kielikoulutuksen saavutettavuuteen
 • o Aina Bigestans, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Tukholman yliopisto, Ruotsi & Petroskoin valtionyliopisto, Venäjä
 • o Mette Skovgaard Andersen, Det Nationale Center for Fremmedsprog, Tanska
  • Gunhild Tveit Randen, Høgskolen i Innlandet, Norja
 • keskustelu

Lounas 11.30-12.30 (omakustanteinen)

12.30 - 14.00

 • Ajankohtaisia kommenttipuheenvuoroja suomalaisesta kielikoulutuksesta: Heidi Vaarala
 • o Liisa Tainio (Helsingin yliopisto)
 • o Sanna Voipio-Huovinen (Espoon kaupunki)
 • o Heli Vigren (Turun yliopisto)
 • Pienryhmäkeskustelut, Johanna Ennser-Kananen
  • Mitä kukin meistä voi tehdä kielikoulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi?

Kahvi 14.00-14.30

14.30-15.15

 • Pienryhmäkeskustelujen koonti, Taina Saarinen
 • Päätös

Tervetuloa!

 

Erja Kyckling, Heidi Vaarala, Johanna Ennser-Kananen, Taina Saarinen, Laura Suur-Askola ja Sanna Riuttanen

****

Welcome to symposium “Understanding access to language education in compulsory education” on Thursday, November 28, 2019! 

The symposium focuses on access to language education in Finnish and Nordic comprehensive school. The symposium is based on the results of a report on the topic,  published on 4.11.2019.  In addition to getting in language education, the report also looks into pedagogical access to learning and the value of language education. The Finnish language report can be downloaded from https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut; an English summary will be available on November 15.

Registration to the symposium is open at https://link.webropolsurveys.com/S/093A45008B13BCCD until November 22.

The seminar is bilingual Finnish – English. 

Programme

Thu 28th November, Old Main Hall  S212, University of Jyväskylä, Seminar Hill

9.00-11.30

 • Welcome: Taina Saarinen
 • Presenting the  report on Access to language education in compulsory education: Erja Kyckling and Heidi Vaarala
 • Nordic insights and current issues on the access to language education
 • o Aina Bigestans (Stockholm university, The National Centre for Swedish as a Second Language & Petrozavodsk State University, Russia)
 • o Mette Skovgaard Andersen (Danish National Centre for Foreign Languages, Denmark)
  • Gunhild Tveit Randen (Inland Norway University of Applied Sciences, Norway)
 • Discussion

Lunch 11.30-12.30

12.30 - 14.00

 • Comments from Finnish language education: invited Finnish experts
 • o Liisa Tainio, University of Helsinki
 • o Sanna Voipio-Huovinen, Espoo City
 • o Heli Vigren, University of Turku
 • Small group discussion: What can each of us do to promote access to language education? 

Coffee 14.00-14.30

14.30-15.15

 • Rounding up the small group discussions, Taina Saarinen
 • Final words

Welcome!

 

Erja Kyckling, Heidi Vaarala, Johanna Ennser-Kananen, Taina Saarinen, Laura Suur-Askola and Sanna Riuttanen