Språkparlamentet 2016: En bred syn på språkkunskaper behövs i Norden

 

Pressmeddelande 14.4.2016
För omedelbar publicering

Språkparlamentet 2016:

En bred syn på språkkunskaper behövs i Norden

Det kraftigt ökande antalet asylsökande och det växande behovet av språkutbildning utmanar alla nordiska länder och deras utbildnings- och integrationssystem. Vi har inte råd att inte integrera de nyanlända i våra samhällen. Det här är inte bara en utbildningsfråga utan en politisk fråga, en samhällsfråga, en jämställdhetsfråga och en framtidsfråga. I olika arbetsuppgifter och yrken behövs språkkunskaper på olika nivåer. I alla de nordiska länderna måste man fortsätta diskussionen om vad som menas med språkkunskaper och om kraven är måttliga. En samhällelig förståelse av mångfald samt en mångsidig uppfattning av språkkunskaper behövs.

Dela god praxis!

Invandrarnas språkutbildning måste beakta alla invandrargrupper, motsvara individens behov och utnyttja individens kompetens. Detta förutsätter ett gott samarbete mellan den officiella, den privata och tredje sektorn. Staten och kommunerna har ansvaret för att arrangera integrationsutbildning i en tillräcklig utsträckning. Därutöver kommer arbets- och näringslivets roll att bli allt viktigare. Med åren har man skapat goda modeller i alla nordiska länder. Nu ska de tas i gemensamt bruk.

Alla är språklärare

I de nordiska läroplanen är flerspråkighet, språkmedvetenhet och språkfostran centrala mål. För att dessa viktiga mål ska fungera i praktiken, borde varje lärare vara medveten om sin roll som lärare, inte enbart i fråga om innehållet i sitt eget ämne utan också i fråga om språket i detta ämne. Detta gagnar alla elever, inte endast invandrare.

Tusentals frivilliga ordnar olika slags verksamhet för asylsökande. Organisationer, kommuner och företag stödjer verksamheten. Det är viktigt att invandrarna aktivt är med och bidrar med sin egen sakkunskap. Naturliga mötesplatser utanför klassrummet behövs: fotbollsplaner, bibliotek, kök, vardagsrum: Vi är alla språkresurser för varandra.

*****

Det sjunde nationella Språkparlamentet ordnades den 7 april 2016 i Helsingfors. Parlamentets tema var Det nordiska språklandskapet i förändring. Parlamentet ordnades av Det språkutbildningspolitiska nätverket och undervisnings- och kulturministeriet som en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Ekspertgruppen Nordens sprogråd från Nordiska ministerrådet och 60 experter inom språkområdet deltog i parlamentet.

 

Ytterligare information:

Forskningskoordinator Teija Kangasvieri, Det språkutbildningspolitiska nätverket
teija.kangasvieri(at)jyu.fi, 040 8053 017

Projektplanerare Sini Keinonen, Undervisnings- och kulturministeriet
sini.keinonen(at)minedu.fi, 0295 3 30145