Vastaa Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehden lukija- ja kirjoittajakyselyyn

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkosto) avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti on luettavissa osoitteessa www.kieliverkosto.fi.

Verkkolehden lukija- ja kirjoittajakysely on nyt avattu. Kieliverkoston toiveena on kuulla esimerkiksi, miten kirjoittajat kokevat toimitusprosessin, miten lehden tiedotus toimii ja mitä lehden lukijat ajattelevat lehdestä. 

Kyselyn avulla verkkolehdestä saadaan arvokasta tietoa, ja toimintaa voidaan kehittää. Edellinen kysely oli vuonna 2015, joten nyt on aikakin kuulla, mitä lehden kirjoittajat ja lukijat miettivät!

Käy kertomassa mielipiteesi lehdestä ja esitä toiveesi sen sisällöstä osoitteessa

https://link.webropolsurveys.com/S/4F4B27684367AA3F 

Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa 10-15 minuuttia, ja sen voi täyttää anonyymisti. Jos haluat kirjoittaa lehteen, voit halutessasi jättää myös yhteystietosi. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vastausaikaa on 12.6.2019 asti.

Kyselyvastauksia saatetaan julkaista ja esitellä esimerkiksi verkkolehdessä tai tapahtumissa, joissa kerrotaan Kieliverkoston toiminnasta.

Lämmin kiitos osallistumisestasi!

 

****************************************

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) är Kieliverkostos (Det språkutbildningspolitiska nätverket) öppen webbtidning. I tidningen utges artiklar och inlägg från olika branscher inom språkutbildningen. Webbtidningen är avläsbar på www.kieliverkosto.fi

Förfrågan för läsarna och skrivarna av Kieli, koulutus ja yhteiskunta -tidningen har öppnats. Kieliverkosto vill höra till exempel hur skrivarna upplever publiceringsprocessen, hur tidningens informering fungerar, och vad läsarna tycker om tidningen. 

Genom förfrågan får vi värdig information om webbtidningen, och kan utveckla verksamheten. Förra förfrågan var i 2015, så det är ju dags att höra vad våra läsare och skrivare tänker på!

Gå och berätta dina åsikter om tidningen på

https://link.webropolsurveys.com/S/4F4B27684367AA3F 

Det tar cirka 10-15 minuter att fylla i forfrågan, och den är anonym. Om du vill skriva för webbtidningen, du kan också lämna in dina kontaktuppgifter. Förfrågan kan svaras på svenska, finska och engelska. 

Förfrågan stängs 12.6.2019.

Svaren på förfrågan kan publiceras och presenteras på vår webbsida eller i evenemang där Språknätverkets verksamhet beskrivs.

Tack så mycket för ditt deltagande!

 

****************************************

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) is a free online journal published by Kieliverkosto (The Finnish network for Language Education Policies). Its content consists of articles and statements from different areas of language education. The journal can be read at www.kieliverkosto.fi

2019 survey for the readers and writers of Kieli, koulutus ja yhteiskunta is now open. Kieliverkosto would like to hear for instance how the writers experience the editing process, how our notification works, and what our readers think about the journal. 

The survey helps us gather valuable information and develop our journal. The previous survey was in 2015, so it’s about time to hear what our readers and writers have to say!

Let us know what you think about the journal and leave your suggestions at

https://link.webropolsurveys.com/S/4F4B27684367AA3F 

Answering the survey will take around 10-15 minutes, and it is anonymous.

If you are interested in writing for the online journal, you can also leave us your contact information. The survey is available in English, Finnish and Swedish.

You have until 12.6.2019 to participate in the survey.

Responses may be published or presented either on our website or in events promoting the network.

We appreciate your participation!