Neljäs Kari Sajavaara -muistoluento

Aika: 20.1.2014 klo 12.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium, Vanha juhlasali S212

Professori Jouni Välijärvi (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto) piti neljännen Kari Sajavaara -muistoluennon otsikolla

Osaava vai sivistynyt kansakunta koulutuspolitiikan päämääränä?

Luennossaan Välijärvi totesi suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentuvan osaamiselle. Korkeatasoinen osaaminen ei kuulu pelkästään kansakunnan eliitille vaan on jokaisen kansalaisen perusoikeus. Koulutuksellisesti osaamisen minimitaso on toisen asteen koulutus lukiossa tai/ja ammatillisissa opinnoissa. Tämä on ollut suomalaisen koulutuspolitiikan perusviestejä jo pitkään. Mutta mihin on kadonnut suomalaista sivistystä, täsmällisemmin yleissivistystä, koskeva diskurssi? Historiallisesti se on yksi suomalaista koulutuskeskustelua voimakkaimmin elähdyttäneitä traditioita. Tarkoittaako osaaminen samaa kuin sivistys? Riittääkö koulujärjestelmän tavoitteeksi kansakunnan osaamisen varmistaminen vai onko koululla edelleen myös sivistystehtävä? Entä miten teknologian kehitys muuttaa sivistyskäsitystämme?

Jouni Välijärvi on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori. Hän toimii koulutustutkimuksen professorina Jyväskylän yliopistossa, missä on myös johtanut Koulutuksen tutkimuslaitosta vuodesta 1996. Hän on toiminut lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä erityisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen alueilla. Hän on julkaissut tieteellisten artikkelien ohella myös runsaasti yleistajuisia puheenvuoroja koulutuksen kehittämisestä. Hän toimii muun ohella PISA-tutkimuksen kansallisena koordinaattorina, ja on tässä tehtävässä esitellyt suomalaista koulua ja sen tuloksia useissa kymmenissä eri maissa.

Tilaisuudessa jaettiin myös professori Kari Sajavaaran rahaston tunnustuspalkinto tieteellisesti ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatutkimuksesta sekä tunnustuspalkinto alalla tehdystä työstä. Lehdistötiedote palkintojenjaosta on luettavissa täällä.

Professori Kari Sajavaara (1938–2006) oli monipuolinen tutkija soveltavan kielentutkimuksen ja aktiivinen toimija kielikoulutuspolitiikan alalla. Tehtyään pitkän uran Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitoksella hän siirtyi vuonna 1996 Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajaksi, mistä hän jäi eläkkeelle vuonna 2003. Sajavaara oli myös kansainvälisesti tunnustettu verkostoituja ja European Language Councilin perustajajäsen. Kari Sajavaara toimi Jyväskylän yliopiston vararehtorina vuosina 1982–1991 ja humanistisen tiedekunnan dekaanina vuosina 1996–2002.

Tilaisuuden järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Voit katsoa tallenteen muistoluennosta täällä. Pyydä polkuavain osoitteesta kieliverkosto(a)jyu.fi.