Kieliparlamentti 2010

Monikielisyys yhteiskunnassa — haasteita koulutukselle

tiistai 23.3.2010 klo 12–16
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kielikoulutuspolitiikan verkoston järjestämä ensimmäinen valtakunnallinen Kieliparlamentti pidettiin tiistaina 23.3.2010 Helsingissä Tieteiden talossa. Päivän aikana eri sidosryhmien edustajat kokoontuivat keskustelemaan ja visioimaan kielikoulutuksesta otsikolla Suomen kieltenopetus vuonna 2030.

Professori Tarja Nikula Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta piti parlamentin alustuspuheenvuoron Kielikoulutuksen haasteet.

Parlamentin osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joiden teemat olivat yhteiskunta, kielikasvatus ja yksilö. Ryhmäkeskusteluissa visioitiin, millaista suomalaisen kieltenopetuksen tulisi olla parinkymmenen vuoden kuluttua. Tarkoituksena oli pohtia, mitä tarpeita varten kieltä opitaan ja millaisia vaatimuksia tämä aiheuttaa kielten opetukselle ja oppimiselle. Keskustelun satoa voi lukea alta.

Päivän päätteeksi pidettiin vielä yhteinen koonti ja keskustelu pienryhmissä heränneiden ajatusten pohjalta. Tärkeäksi asiaksi koettiin muun muassa opettajankoulutuksen uudistaminen siten, että tuleville opettajille tarjottaisiin entistä tehokkaammin koulutusta myös työelämään siirtymisen jälkeen. Lisäksi esimerkiksi erilaisten verkko- ja etäopetuspohjaisten ratkaisujen sekä sosiaalisen median hyödyntämistä kieltenopetuksessa nostettiin esille.

Kaiken kaikkiaan keskustelussa toivottiin lisää julkisuutta kielikoulutusasioille, positiivista asennetta sekä onnistumisten esiin nostamista, sillä vaikerrus riittää jo!

Lämmin kiitos kaikille paikalla olleille!