Kieliparlamentti 2015

Kielikoulutus ja talous

to 26.3.2015 klo 11.00‒14.30
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki

Kuudes valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 26.3.2015 opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä. Paikalle kokoontui eri asiantuntijatahojen edustajia, jotka keskustelivat pienryhmissä parlamentin pääteemasta erilaisten alateemojen avulla: kielikoulutusta lähestyttiin sekä talous- ja koulutuspoliittisista että kotouttamisen ja työelämän näkökulmista.

Parlamentin puheenvuorot

Pienryhmätyöskentelyn alateemat

 • A. Kielikoulutus talouspoliittisesta näkökulmasta
  • Millaiseen kielikoulutukseen tarvitaan tai ei tarvita panostuksia talouden
   näkökulmasta? Miten suomalaisten kapeneva vieraiden kielten taito vaikuttaa suomen kansantalouteen vai vaikuttaako mitenkään?
 • B. Kielikoulutus ja talous kotouttamisen näkökulmasta
  • Onko maahanmuuttajien kielitaitovaranto hyödynnettävissä? Mitä yhteiskunta menettää, jos maahanmuuttajien kielivarantoa ei hyödynnetä riittävästi? Miten sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin?
 • C. Kielikoulutus ja talous koulutuspoliittisesta näkökulmasta
  • Onko kielikoulutus tasa-arvoista? Millaiset mahdollisuudet kieltenopiskeluun on eri puolilla maata ja eri koulutusasteilla? Miten kielikoulutusta rahoitetaan kunnissa ja oppilaitoksissa?
 • D. Kielikoulutus ja talous työelämän näkökulmasta
  • Millä tavalla vastataan yritysten kielitaitotarpeisiin? Kenen tehtävä näihin tarpeisiin vastaaminen on? Ovatko talouselämän suhdanteet ja kielikoulutuksen tarpeet sovitettavissa yhteen?

Ryhmien tehtävänä oli laatia käymiensä keskustelujen pohjalta kielikoulutusvaatimuksia ja kielikoulutuslupauksia. Työskentelyn pohjalta laadittiin lehdistötiedote, jolla  halutaan vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun (kieli)koulutuksen talouskysymyksistä.

Kieliparlamentti 2015: Kielikoulutus on investointi, ei kulu!