Kieliparlamentti 2017

Yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyys

torstai 6.4.2017 klo 12.00–15.45
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kahdeksas valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 6.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä. Paikalle kokoontui eri asiantuntijatahojen edustajia, jotka keskustelivat parlamentin pääteemasta eri alateemojen avulla: monikielisyyttä lähestyttiin yksilön, yhteiskunnan, koulutuksen ja työelämän näkökulmista.

Parlamentin puheenvuorot

 

Pienryhmätyöskentelyn alateemat

A. Yksilön monikielisyys
Miten yksilön monikielisyys ymmärretään nykypäivänä?

B. Yhteiskunnan monikielisyys
Miten yhteiskunnan monikielisyys ymmärretään nykypäivänä?

C. Koulutuksen monikielisyys
Miten yksilön ja yhteiskunnan monikielisyys huomioidaan kasvatuksessa ja koulutuksessa?

D. Työelämän monikielisyys
Miten yksilön ja yhteiskunnan monikielisyys näkyy työelämässä?

 

Ryhmien tehtävänä oli laatia käymiensä keskustelujen pohjalta arvoväittämiä, joista äänestettiin parlamentin päätteeksi. Kieliparlamentin työskentelyn pohjalta laadittiin lehdistötiedote, jolla halutaan vaikuttaa koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun parlamentissa käsitellystä teemasta.

Kieliparlamentti 2017: Kielitaito on taitoa tulla toimeen!