Paneeli Vaasassa – Paneldebatt i Vasa 2009

Paneeli ruotsin kielen opetuksesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa

Läs om Paneldebatt om svenskundervisningen och förverkligandet av de språkliga rättigheterna i Finland på svenska.

lauantai 14.2.2009 klo 13.50–15.45
Vaasan yliopisto, Kurtén-auditorio

Vaasan yliopistossa järjestettiin 14.2.2009 paneeli ruotsin kielen opetuksesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Paneeli järjestettiin osana Vaasan yliopiston XXIX VAKKI-symposiumia, joka on vuotuinen ammattikielten, käännösteorian ja monikielisyyden tutkijoiden tapaaminen. Paneeli oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Paneeli oli kaksikielinen.

Paneelissa pureuduttiin muun muassa siihen, millainen ruotsin kielen opetuksen tila on nyky-Suomessa, miten nykytilaan on päädytty ja millaisia toimenpiteitä ruotsin opetuksen kehittäminen edellyttää. Paneelissa polttavana puheenaiheena oli myös kuntaliitosten vaikutus Suomen kaksikielisyyteen ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen.

Paneelia johti professori Sauli Takala Jyväskylän yliopistosta ja Åbo Akademista. Panelisteina toimivat: Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, Opetusneuvos Erik Geber (OPH), puheenjohtaja Sisko Harkoma (Suomen ruotsinopettajat ry), vastaava tutkija Kjell Herberts (Kielibarometri Åbo Akademi), johtaja Antti Hildén (Tampereen yliopiston kielikeskus), professori (ma) Karita Mård-Miettinen (Vaasan yliopisto), johtaja Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), sekä koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström (Kokkolan sivistyskeskus).

Paneelin järjestivät Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kielikoulutuspolitiikan verkosto.