Tutkijatapaaminen 2009

Kielikoulutus – yhteiskunnallinen haaste ja mahdollisuus

perjantai 27.3.2009 klo 9.30–16
Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki

Helsingissä järjestettiin perjantaina 27.3.2009 kansallinen, monitieteinen tutkijatapaaminen kielikoulutuksesta ja sen yhteiskunnallisista kytköksistä. Suomessa arvostetaan kielitaitoa, ja kielikoulutukseen suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Toisaalta kielikoulutuksen kysymyksiä on totuttu ajattelemaan yksitieteisesti, lähinnä kielentutkimuksen lähtökohdista. Vaikka se tarjoaakin arvokkaan näkökulman asiaan, kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi kielikoulutusta on välttämätöntä lähestyä monitieteisemmästä näkökulmasta. Esimerkiksi työelämän tutkimuksen, koulutuksen taloustieteen, maahanmuuttajatutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen näkökulmat monipuolistaisivat kokonaisvaltaista käsitystä kielikoulutuspolitiikasta.

Tutkijatapaamisessa käsiteltiin kielikoulutuksen tilaa ja tulevaisuudennäkymiä monitieteisesti ja -alaisesti. Aihetta motivoivat yhteiskunnalliset muutokset, jotka vaikuttavat myös kielikoulutukseen. Näitä ovat muun muassa globalisaatio ja kansainvälistyminen, kaupungistuminen, palvelualojen merkityksen lisääntyminen, teknologian ja tietoyhteiskunnan kehitys, kielten aseman muutokset ja Suomen monikulttuuristuminen ja -kielistyminen.

Tutkijatapaaminen jäsentyi viiteen teemaan, joihin oli kutsuttu lyhyet avausalustukset. Näiden lisäksi aikaa oli varattu keskusteluihin, joissa hahmoteltiin teemoista nousevia tutkimusaiheita. Tutkijapäivän järjestivät Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kielikoulutuspolitiikan verkosto.

Tapaamisen alustukset