Kieli, koulutus ja yhteiskunta – toukokuu 2017

Teema: Sosiaalinen media
KKY_toukokuu_2017_sarjis
 

Pääkirjoitus: Sosiaalinen media, kieli ja merkitykset

Marjut Johansson

 

Espanjankielisen blogosfäärin hyödyntäminen informaalissa kielenoppimisessa

Sanna Pelttari

Internet- ja digiaika ovat luoneet informaalin kielenoppimisen tueksi lukuisia uusia mahdollisuuksia. Blogosfääri on yksi näistä. Tässä kirjoituksessa pohditaan espanjankielisen blogosfäärin hyödyntämistä espanjan kielen oppimisessa ja opetuksessa, osittain oppijan mielenkiinnon kohteista käsin. Kirjoituksessa korostetaan, että tietoisuutta eri informaaleista oppimisympäristöistä tulisi entisestään lisätä niin oppijoiden kuin opettajienkin keskuudessa.

 

"Ne ei vaan tajuu." Internetmeemit, kieli ja ryhmäidentiteetti

Kukka-Maaria Wessman

Internetmeemit ovat uusi kiehtova viestintämuoto, joka on jo valloittanut tutkijat ja kolkuttelee nyt luokkahuoneen ovea.

 

Osallistu, keskustele, vaikuta! – Näkökulmia sosiaaliseen televisioon ja livetviittaamiseen

Elina Salomaa

Tässä artikkelissa tarkastellaan nykymedialle tyypillistä yleisön osallistamisen, aktivoinnin ja vuorovaikutuksellisuuden pyrkimystä sosiaalisen television ja livetviittaamisen näkökulmasta. Käsitteet kietoutuvat virallisen hashtagin ympärille, jonka kautta televisio-ohjelmien tai muiden livetapahtumien yleisöt linkittävät itsensä osaksi tilapäistä hashtag-yhteisöä ja laajaa julkista keskustelua. Artikkelissa esitellään Twitterin live-käyttöä mediatapahtumaan osallistumisessa ja pohditaan, millaisia käyttömahdollisuuksia livetviittaamiseen ja sosiaaliseen televisioon liittyvät käytännöt voisivat tarjota opetusmetodeina.

 

Mitä tilastollinen tarkastelu voi kertoa sosiaalisen median kielestä?

Aatu Liimatta

Reddit on pääasiassa englanninkielinen sosiaalisen median sivusto, jossa keskustelu keskittyy eri aihealueiden ympärille. Tilastollisia menetelmiä käyttämällä voidaan saada selville, että Redditin sisällä kielenkäyttö vaihtelee tilanteen mukaan samoin kuin sen ulkopuolellakin. Ihmiset ovat taitavia käyttämään kieltä aina tilanteen vaatimalla tavalla.

 

YouTube ja videot: arkea, huumoria vai asiaa?

Marjut Johansson

YouTube mielletään usein tavallisten ihmisten tekemien videoiden aarreaitaksi. Nuoret tubettajat ovat suosittuja videoiden sisällöntuottajia kertoessaan videoissa omista arkisista kokemuksistaan ja muista elämänpiiriinsä liittyvistä tapahtumista. Todellisuudessa YouTuben videot eivät kuitenkaan ole yhtenäinen lajityyppi, ja usein videot olla ammattimaisesti tuotettuja. Videot edellyttävät vaativat medialukutaitoa, joka auttaa tunnistamaan niiden kielelliset ja visuaaliset tavat ilmaista asioita. Videoita löytyy monilla eri kielillä ja monista aiheista ja kiinnostuksen kohteista. Kielenopiskelun kannalta ne tarjoavat ehtymättömän lähteen autenttista materiaalia.